Skip to main content

RD opozīcija: projekts „zupas virtuves” apdraudēts

Politisko partiju apvienības „Vienotība” Rīgas domē pārstāvēto partiju Jaunais laiks un „Pilsoniskā savienība” deputātu rīcībā nonākusī informācija liecina, ka līdzšinējais domes atbalstītais pakalpojums, tā sauktās „zupas virtuves”, 2011. gadā var tikt apdraudēts.

Opozīcijas deputāti saņēmuši informāciju no dažādām nevalstiskajām organizācijām (NVO), kas nodarbojas ar labdarību un piedāvā trūcīgajiem siltas pusdienas, ka RD līdzšinējo finansiālo atbalstu 2011. gadā plāno pārtraukt.

Tikšanās laikā, Labklājības departamenta pārstāvis nespēja atbildēt vai pašvaldības nākamā gada budžetā būs paredzēta nauda zupas virtuves atbalstam, ko sniedz nevalstiskās organizācijas, tas rada pamatotas bažas, ka dome turpmāk neplāno sniegt finansiālu atbalstu, norāda opozīcija.

Rīgas domes priekšsēdētāja vadības uzdevums organizēt iepirkuma procedūru ēdiena piegādei un izdalīšanai norāda vadības ieinteresētību konkrēta projekta realizācijā, t.i. konkrēta uzņēmuma atbalstam, kas tiek noslēpts aiz sociālekonomiski ārkārtīgi jūtīga jautājuma, secina deputāti.

Iepazīstoties ar izsludinātā iepirkuma nosacījumiem, jāsecina, ka Rīgas pašvaldība kārtējo reizi iepirkums uzrakstīts konkrētam pieteicējam. Nolikumā, piemēram, atrunājot prasības attiecībā uz pretendenta finansiālo stāvokli, norādīts, ka pretendenta kopējais finanšu apgrozījums pēdējo trīs gadu laikā ir ne mazāks kā Ls 300 000, kas automātiski pilnībā izslēdz iespēju iepirkumā piedalīties nevalstiskajām organizācijām, kuras jau šobrīd nodarbojas ar šī pakalpojuma sniegšanu.

Deputāti uzskata, ka pārtraukt pašvaldības dotāciju NVO „Dzīvības ēdiens” un „Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Diakonijas centrs”, nozīmē atstāt bez siltā ēdiena lielu daļu pilsētas trūcīgo iedzīvotāju, arī daudzbērnu ģimeņu, kurām kredītsaistību vai citu apsvērumu dēļ izziņu par maznodrošinātā statusu nebūs iespējams saņemt.

JL un PS deputāti nolēmuši rosināt jautājuma atkārtotu izskatīšanu RD sociālo jautājumu komitejā.

Jau ziņots, ka RD plāno uzsākt jaunu projektu „Ēdiena piegāde un izdalīšana personām, kuras saņem atbalstu Sociālās drošības tīkla stratēģijas ietvaros labklājības un veselības jomā”, kuram Rīgas pilsētas pašvaldības nākamā gada budžetā ieplānoti 914 000 latu.

Dalies ar ziņu