Skip to main content

RD opozīcija: Rīgas sociālo budžetu izdāļā ārzemniekiem

Politisko partiju apvienības „Vienotība” Rīgas domē (RD) pārstāvēto partiju „Jaunais laiks” (JL) un „Pilsoniskā savienība” (PS) deputāti rosina rīdziniekus diskutēt un paust savu viedokli par Rīgas domes vadības mērķtiecīgo atbalstu ārvalstniekiem, izvēloties tos prioritāri, „aiz strīpas” atstājot citus Rīgas iedzīvotājus – gan pilsoņus, gan nepilsoņus. Ne vienai vien mājsaimniecībai pašvaldību piešķirtie sociālie pabalsti ir kā glābšanas riņķis, kas neļauj nogrimt nabadzības un bezcerības purvā. Nesaprātīgas saimniekošanas rezultātā izraisītā ekonomiskā krīze daudzām Latvijas ģimenēm izvērtās ne tikai par neplānotām ekonomiskām grūtībām, bet pat – ekonomisku sabrukumu.

Kā izrādās, neskatoties uz sociālā budžeta grūtībām, Rīgas pašvaldības vadība demonstrē patiesu internacionālismu un dažādu sociālo pabalstu saņēmēju vidū ir iekļāvusi arī Latvijā dzīvojošus ārzemniekus, kuriem piešķirta uzturēšanās atļauja.

66 % no šiem cilvēkiem ir Krievijas pilsoņi, bet ir arī Baltkrievijas un Ukrainas valstu piederīgie.Tas nozīmē, ka, piemēram, Rīgā dzīvojošs Krievijas pilsonis, kurš pusgada laikā 90 dienas ir legāli uzturējies Latvijā un saņēmis termiņuzturēšanās atļauju, var vērsties pašvaldībā pēc pabalsta garantētā minimālā ienākuma (GMI) apjomā, prasīt dzīvokļa pabalstu un citus pašvaldības noteiktos sociālās palīdzības maksājumus.

Jāņem vērā, ka, piemēram, Krievijas pilsoņi saņem palīdzību Tautiešu atbalsta programmas ietvaros, kuru Krievijas valdība aktīvi izvērš un popularizē savu tautiešu vidū. Tāpat ir iespēja arī prasīt no ārvalsts, kuras pilsoņi ir konkrētie rīdzinieki, cita veida sociālo palīdzību. Savukārt Rīgā dzīvojošajiem un negaidītā trūkumā nonākušajiem Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem pašvaldības atbalsts ir vienīgais, lai noturētos virs ūdens. Citu iespēju nav.

„Valsts un pašvaldību institūciju uzdevums, pirmkārt, ir rūpēties par savas valsts pilsoņiem un nepilsoņiem, jo viņiem nav citas valsts. Neapšaubāmi, Latvijai, kā ES dalībvalstij, ir jābūt tolerantai pret trešo valstu pilsoņiem, tomēr, vai ir korekti sniegt finansiālu palīdzību ārvalstniekiem, laikā, kad Latvija pati saņem finansiālu palīdzību?” jautā Vienotības bloka Rīgas domes deputāts Valdis Gavars

Kā jau vadošā Latvijas pašvaldība, Rīga sniedz vislielāko sociālās palīdzības apjomu un tās sociālais budžets ar grūtībām spēj nodrošināt uzņemtās saistības pret rīdziniekiem. Pēdējā laikā arvien biežāk publiskajā telpā izskan bažas, vai esošā sociālo pabalstu maksāšanas kārtība rosina pabalsta saņēmējus aktīvi meklēt darbu un censties uzlabot savu dzīves kvalitāti, jo saņemamie pabalstu apjomi bieži pārsniedz piedāvāto algu. Šajā jautājumā nedrīkst pieņemt pārsteidzīgus lēmumus, jo lielākā daļa pabalsta saņēmēju ir nonākuši īslaicīgās grūtībās, kuras cenšas pārvarēt, tomēr ir arī cilvēki, kurus pilnībā apmierina pabalstu saņemšana un kas izeju no strupceļa nemeklē. Viņu vidū ir arī ārvalstu pilsoņi.

„Ir laiks uzsākt sabiedrībā diskusiju, par sociālo taisnīgumu, saņemot pabalstus. Latvijas pilsonim un nepilsonim ir tikai savas valsts institūcijas, kur lūgt palīdzību, tādēļ ņemot vērā grūtības ar sociālo budžetu, nepieciešama diskusija, vai esam tik bagāti, lai sociāli palīdzētu gan saviem pilsoņiem un nepilsoņiem, gan ārzemniekiem”, uzskata Vienotības bloka Rīgas domes deputāts Olafs Pulks.

Opozīcijas deputāti aicina rīdziniekus savu neapmierinātību, ierosinājumus un kritiku par sociālās palīdzības piešķiršanu ārzemniekiem paust savās vēstulēs, adresējot tās Rīgas domes priekšsēdētājam Nilam Ušakovam un informējot arī „Pilsoniskā savienība” un „Jaunais laiks” frakciju deputātus.

Dalies ar ziņu