Skip to main content

RD opozīcija: turpmāk rīdziniekiem nebūs jāpārmaksā par ūdeni

Bloka „Vienotība” Rīgas domes deputātu iniciatīvas rezultātā ir pilnveidoti saistošie noteikumi, kas turpmāk daudzdzīvokļu namu apsaimniekotājiem uzliks par pienākumu sekot ūdens patēriņa starpībai starp nama individuālajiem un nama kopējo ūdens skaitītāju. Pēc bloka „Vienotība” Rīgas domes deputāta Valda Gavara (PS) priekšlikuma š. g. 20. janvārī tika izveidota darba grupa, kurai bija jāizstrādā plāns, kas pēc iespējas ātrāk un ekonomiskāk ļautu pāriet uz vienotu un precīzu ūdens patēriņa skaitītāju ieviešanas sistēmu Rīgas pilsētas pašvaldībā.

Jau ziņots, ka līdz šim atšķirība starp mājas kopējo ūdens patēriņa rādītāju un iedzīvotāju individuālajiem skaitītājiem atšķiras par 50%, vietām – pat par 80%, tādējādi apzinīgajiem rīdziniekiem bija jāsedz ūdens patēriņa starpību, kas radusies atsevišķu negodīgu iedzīvotāju dēļ, savlaicīgi nenodot ikmēneša ūdens skaitītāju rādītājus, dažādas manipulācijas ar ūdens skaitītājiem.

Papildinātie Rīgas domes saistošie noteikumi „Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšējo aukstā ūdens apgādes, kanalizācijas sistēmu ekspluatācijas, ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanas un lietošanas kārtība” turpmāk uzliks par pienākumu nama apsaimniekotājam noskaidrot ūdens patēriņa starpības rašanās iemeslus un regulāri apsekot mājas ūdensapgādes sistēmu, ja ūdens patēriņa sadales aprēķinā kārtējā mēnesī veidosies ūdens patēriņa starpība, kas lielāka par 40%, vai divus mēnešus pēc kārtas veidosies ūdens patēriņa starpība, kas lielāka par 20%.

Papildinātos Rīgas domes saistošos noteikumus 19. maijā vēl jāpieņem Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas deputātiem, pēc tam – par noteikumiem jābalso visiem Rīgas domes deputātiem, tāpēc Rīgas domes opozīcijas deputāti cer, ka domes valdošais vairākums saprot šīs problēmas būtību un atbalstīs izstrādātos noteikumus.

 

Dalies ar ziņu