Skip to main content

RD vadība maldina sabiedrību bērnudārzu finansēšanas jautājumā

Politisko partiju apvienības „Vienotība” Rīgas domē (RD) pārstāvēto partiju „Jaunais laiks” un „Pilsoniskā savienība” deputāti norāda, ka RD vadība maldina sabiedrību, jo atbalstīs tikai atsevišķas privātās izglītības iestādes.

Izskanējusī informācija, ka dome pirks vietas privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs (PPII) nav patiesa, jo patiesībā plānots iepirkt jaunas grupiņas, izlases veida bērnudārzos.

Plānots, ka tiks izsludināts iepirkuma konkurss, kurā varēs piedalīties PPII, kuri varēs nodrošināt jaunu grupiņu izveidošanu, kas uzliks par pienākumu privātajiem dārziņiem meklēt jaunas telpas un iegādāties jaunu aprīkojumu.

„Šāda pieeja ir uzskatāma par brīvā tirgus izkropļošanu,” norāda deputāti.

Pilnībā tiek diskriminēti gan bērni, gan viņu vecāki, jo vienu un to pašu pakalpojumu Rīga plāno pirkt par dažādu maksu. Nav pieļaujama bērnu „šķirošana” tajos, kuri saņem Ls 30 un tajos, kuri saņem Ls 125 vienā pirmsskolas izglītības iestādē.

JL un PS deputāti pilnībā atbalsta vecāku pieprasītā modeļa „nauda seko bērnam” ieviešanu. Šis princips, kā viens no punktiem, tika iekļauts š.g. 10. janvārī apstiprinātajā rezolūcijā, kura kopā ar gandrīz 300 vecāku parakstiem tika iesniegta domes priekšsēdētājam.

Šodien, 18. februārī, opozīcijas deputāti pieprasījuši mēram apturēt saistošo noteikumu projektu „Par kārtību, kādā reģistrē, uzņem un atskaita pirmsskolas vecuma bērnus Rīgas pilsētas pašvaldības finansētajās pirmsskolas izglītības grupās privātajās izglītības iestādēs” un uzdot izstrādāt jaunu saistošo noteikumu projektu, ievērojot principu „nauda seko bērnam”.

Šo noteikumu projekta izstrādes gaitā nav ņemts vērā ne privāto bērnudārzu, ne arī vecāku viedoklis. Kļuvis zināms, ka Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja E. Aldermane atteikusies tikties ar vecākiem, norādot, ka neesot tādas nepieciešamības.
 

Dalies ar ziņu