Skip to main content

RD „Vienotība”: lai īstenotu patiesu integrāciju mazākumtautību bērnudārzos jāizveido latviska vide

RD „Vienotība” deputātiem ir savs redzējums kā būtu nepieciešams turpmāk attīstīt latviešu valodas apguvi mazākumtautību pirmsskolās.

Lai nostiprinātu latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu un nodrošinātu integrācijas politikas īstenošanu, deputāts Elmārs Vēbers rosina nodrošināt šajos bērnudārzos latvisku vidi, t.i. nodrošināt latviešu valodas lietošanu pusi (50%) darba dienas.

Deputāts norāda, ka valodu nevar iemācīties dažās minūtēs, lai arī cik reizes nedēļā notiktu 15 minūšu nodarbības, valodu var iemācīties tikai tad, ja to lieto ikdienā.

„Šobrīd bērnudārzi ar apmācību krievu valodā veiksmīgi nodrošina skaitliski mazāko minoritāšu, piemēram, poļu, ebreju, čigānu, igauņu, lietuviešu rusifikāciju jeb integrāciju krievu valodā un kultūrā, kas ir pretrunā Latvijas valsts Satversmei un Valsts integrācijas politikai”
savu nostāju pauž RD „Vienotība” deputāts E.Vēbers.

Saprotot to, ka tūlītēja pāreja uz latviešu valodas lietošanu ikdienā saistīta ar vairākiem šķēršļiem, piemēram, latviešu valodas pedagogu trūkums, tiks rosināts noteikt divu gadu pārejas periodu.

Viens no galvenajiem faktoriem, kas ietekmē izglītības darbinieku trūkumu pašvaldības bērnudārzos ir zemais atalgojuma līmenis, tādēļ E. Vēbers rosina skolotāju un skolotāju palīgu atalgojumu palielināt vismaz par 25% jau no nākamā gada, t.i. no 2013. gada 1. janvāra.

Rīgas dome, visticamāk, plāno novilcināt latviešu valodas jautājumu mazākumtautību bērnudārzos, jo gatavojas izstrādāt rīcības plānu līdz oktobra beigām. RD „Vienotība” deputāti atgādina, ka mācību gads sākas 1. septembrī, tādēļ jebkurām izmaiņām jābūt izskatītām un pieņemtām līdz mācību procesa uzsākšanai, nevis gada vidū. Vecākiem nepieciešama skaidra izpratne par pašvaldības turpmāko rīcību.

Tikai partijas „Vienotība” Rīgas domes (RD) deputātu spiediena rezultātā Izglītības komitejā ceturtdien tiek skatīts jautājums par latviešu valodas apguvi Rīgas pilsētas pašvaldības mazākumtautību pirmsskolas izglītības iestādēs.

Jau ziņots, ka Rīgas domes deputātu frakcijas „Vienotība deputāti pieprasa uzsākt pakāpenisku pāreju uz pirmsskolas izglītības programmas apguvi vienīgi valsts valodā."

RD „Vienotība” deputāti uzskata, ka latviešu valoda jāsāk mācīt bērniem jau agrīnā vecumā, tādējādi nodrošinot pietiekamas valsts valodas zināšanas turpmākajā mācību procesā un sadzīvē.

Papildus informācija:
Elmārs Vēbers
Tālr.: 26335652
Olafs Pulks
Tālr.: 29450254

Ziņu sagatavoja:
Ieva Graudiņa-Šutko
Partijas „Vienotība” deputātu frakcijas referente
Tālr.: 26189652
[email protected]

 

Dalies ar ziņu