Skip to main content

RD „Vienotība”: MVD direktors iekārto divos amatos, ļauj tos savienot, bet faktu par otru algu noklusē

„Lēmējvaras un izpildvaras saplūšanas sekas ir nekontrolējama, nepārskatāma amatpersonu rīcība Rīgas pašvaldībā, nu jau arī Īres valdē”, informē RD deputāts Olafs Pulks.

Īres valdes sastāvā darbojas četri valdes locekļi un valdes priekšsēdētāja, lai šo piecu cilvēku kolektīvu nodrošinātu ar materiāltehnisko bāzi (papīru, faksa aparātu, darbagaldu, datoriem u.c.), kā to paredz Īres valdes nolikums, RD Mājokļu un vides departamenta direktors Anatolijs Aļeksejenko (LPP/LC) savā pakļautībā izveidojis piecu cilvēku nodaļu.

Deputāts O. Pulks konstatējis, ka Īres valdes vadītāja Narine Abagjana vienlaicīgi pilda arī Mājokļu un vides departamenta Īres valdes darbības nodrošinājuma nodaļas vadītājas amata pienākumus.

Lai gan Mājokļu un vides departamenta direktors A. Aļekejenko savā skaidrojumā deputātiem apgalvo, ka N. Abagjanai ir noteikta tikai viena – Īres valdes darbības nodrošinājuma nodaļas vadītāja amatalga, fakti liecina par pretējo.

Īres valdes darbības nodrošinājuma nodaļas vadītājas amata alga noteikta 873 latu pirms nodokļu nomaksas. Rīgas pilsētas pašvaldības amatpersonām izmaksāto atalgojumu sarakstā publicētā informācija par novembri liecina, ka Īres valdes priekšsēdētāja saņēmusi atalgojumu 539,98 latu apmērā.

Rīgas pilsētas Īres valde ir Rīgas domes izveidota īpaša statusa institūcija, kurai saskaņā ar likumu vai attiecīgās institūcijas nolikumu ir noteikta īpaša kompetence un atšķirīga padotība.

Saskaņā ar Rīgas domes apstiprināto nolikumu, Rīgas pilsētas Īres valde ir Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas pārraudzībā esoša Rīgas pilsētas pašvaldības institūcija, tā tiek finansēta no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem. Rīgas pilsētas Īres valdes darbību materiāltehniski nodrošina Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, tā direktors nosaka valdes vadītāja un locekļu atalgojumu.

Partijas „Vienotība” Rīgas domes deputāts Olafs Pulks vērsies Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā (KNAB) ar lūgumu izvērtēt vai Rīgas pilsētas Īres valdes priekšsēdētājas amatu savienošana nav pretrunā labas pārvaldības principiem, kā arī iespējamo interešu konfliktu.

Papildus informācija:
Olafs Pulks
Tālr.: 29450254

Informāciju sagatavoja:
Ieva Graudiņa-Šutko
RD „Vienotība” deputātu frakcijas referente
Tālr.: 26189652
[email protected]

 

Dalies ar ziņu