Skip to main content

RD „Vienotība”: RD izglītības iestādēm uzspiež apsaimniekotāju, tādējādi kropļojot tirgu

Rīgas domes (RD) „Vienotība” deputāti uzskata, ka lēmums par pašvaldības izglītības iestāžu apsaimniekošanas pakalpojumu pilnīgu nodošanu Rīgas pilsētas kapitālsabiedrībai „Rīgas serviss” uz laiku apturams, līdz tiks iesniegts precīzs sniedzamo pakalpojumu izmaksu plāns, kā arī izvērtēta pašvaldības rīcības atbilstība likuma normām.

Tikai pēc RD lēmuma pieņemšanas deputāti uzzinājuši, ka īstenojot izglītības iestāžu apsaimniekošanas pakalpojumu nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrībai „Rīgas serviss”, Izglītības, kultūras un sporta departaments nepamatoti zaudētu ieņēmumus no pašvaldību savstarpējiem norēķiniem vidēji Ls 300 000 gadā.

Š. g. 06. februārī RD „Vienotība” saņēma Konkurences padomes atzinumu, kurā norādīts, ka Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības, kultūras, sporta un brīvā laika iestāžu apsaimniekošanas pakalpojumu nodošana ar līgumu bez iepirkuma procedūras nodota ekskluzīvai izpildei konkrētai pašvaldības kapitālsabiedrībai „Rīgas serviss”. Šādas pašvaldības rīcības rezultātā ir izslēgta efektīva konkurence.

Konkurences padome norāda, ka iespējams Rīgas pašvaldības rīcības rezultātā pārkāpts Valsts pārvaldes iekārtas likums, tādēļ tā vērsusies LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā ar lūgumu izvērtēt Rīgas domes rīcības atbilstību likuma normām.

Šodien, pēc RD „Vienotība” deputātu pieprasījuma Izglītības, kultūras un sporta komiteja skatīs jautājumu par pašvaldības izglītības iestāžu apsaimniekošanas pakalpojumu pilnīgu nodošanu Rīgas pilsētas kapitālsabiedrībai „Rīgas serviss”.

„„Burova kantoris” ar Rīgas domes vadības atbalstu plāno kapitālsabiedrības „Rīgas serviss” divkāršu peļņu”, skaidro „Vienotība” deputāti.

Papildus informācija:
Baiba Brigmane
Tālr.: 29285010

Informāciju sagatavoja:
Ieva Graudiņa – Šutko
Partijas „Vienotība” deputātu frakcijas referente
Tālr.: 26189652
[email protected]

Dalies ar ziņu