Skip to main content

RD „Vienotība”: RD NĪN atlaides jāpiešķir plašākam iedzīvotāju lokam, arī vienīgā mājokļa īpašniekiem

Bloka „Vienotība” deputāti sagatavojuši priekšlikumu piešķirt NĪN atlaidi 25% apmērā tām personām, kuras ir vienīgā mājokļa īpašnieki un, kuri ir deklarējuši savu dzīvesvietu šajā īpašumā un, kuri ir šī nekustamā īpašuma īpašnieki uz 2005. gada 1. maiju, tādējādi atbalstot to iedzīvotāju kategoriju, kuriem īpašuma tiesību dēļ nav iespējas saņem sociālo pabalstu Rīgas pilsētas pašvaldībā.

Deputāts Valdis Gavars (V) rosinās palielināt NĪN atlaidi par zemi un dzīvojamām mājām daudzbērnu ģimenēm, līdzšinējo 70% vietā piešķirot atlaidi 90% apmērā.

Deputāts Olafs Pulks (V) rosinās piešķirt NĪN atlaidi arī tām personām, kuru zeme vai zemes gabala daļa tiek izmantota izglītības, sporta, kultūras un sociālo iestāžu darbības nodrošināšanai.

RD „Vienotība” deputāti uzskata, ka īpaši jāatbalsta arī invalīdu biedrības, Latviešu biedrība un Latvijas mākslinieku savienība, piešķirot maksimālo atlaidi 90% apmērā, jo šīs iestādes pilda sabiedrības interešu atbalsta funkciju.

Tāpat arī iesniegti priekšlikumi piešķirt NĪN atlaides dzimtas īpašumiem un privātpersonām, kuras izveidojušas privātos muzejus, kuri regulāri pieejami plašākai sabiedrībai.

Papildus informācija:
Olafs Pulks, tālr.: 29450254
Valdis Gavars, tālr.: 25486042

Informāciju sagatavoja:
Ieva Graudiņa-Šutko
Partijas „Vienotība” deputātu frakcijas referente
Tālr.: 26189652
[email protected]

 

Dalies ar ziņu