Skip to main content

RD „Vienotība” rosina ierobežot ES līdzfinansēto projektu nepamatotos sadārdzinājumus

Lai aizsargātu pilsētas budžetu un izskaustu iespējamās manipulācijas ar patiesajām projektu izmaksām, RD frakcija „Vienotība” rosina ierobežot ES līdzfinansēto projektu nepamatotos sadārdzinājumus.

Šodien Rīgas domes sēdē deputātiem būs jālemj par projektu apstiprināšanu iesniegšanai Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma saņemšanai satiksmes drošības uzlabojumiem Rīgā. Plānotā Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma summa projektu realizēšanai ir Ls 7 382 290.

RD frakcijas „Vienotība” deputāts Juris Viņķelis uzskata, ka pirms iepirkuma izsludināšanas atbildīgajai institūcijai ir jāaktualizē projekta izmaksu tāme atbilstoši reālajai tirgus situācijai un turpmāk iepirkuma nolikumā jāiekļauj paredzamā iepirkuma līgumcena.

„Mēs nedrīkstam apstiprināt projektus, kuru tāme ir sastādīta pirms trijiem gadiem. Tāmes sastādītājam un projekta pasūtītājam ir jāuzliek atbildība par projekta reālajām izmaksām. Priekšlikums par iepirkuma līgumcenas paredzēšanu nolikumā ļaus aizsargāt pilsētas budžetu no negodprātīgiem uzņēmējiem”,
norāda RD frakcija „Vienotība”, uzsverot, ka nākotnē būtu jāizvairās no gadījumiem, kad projekts nepamatoti tiek sadārdzināts par četriem miljoniem latu, kā tas nupat ir noticis ar RP SIA „Rīgas ūdens” projektu un ar Vienības gatves projektu, kas sadārdzinājās no 1.2 miljoniem latu līdz 2.7 miljoniem latu.

Papildus informācija:
Juris Viņķelis
Tālr.: 29243996

Informāciju sagatavoja:
Kristīna Ancāne
Rīgas domes bloka "Vienotība"
deputātu palīdze
Tālr.: 25486049

 

Dalies ar ziņu