Skip to main content

RD„Vienotība”: „Rīgas pilsētbūvnieks” būvē nekvalitatīvas mājas, cieš rīdzinieku veselība

Pirms nepilniem trim gadiem ekspluatācijā nodotās RP SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” dzīvojamās mājas Rīgā, Lubānas ielā, īrnieki cieš nekvalitatīvi un likumdošanas normām neatbilstošu uzcelto mitekļu dēļ. Cilvēki saslimst, taču RP SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” savu vainu nesaskata, neatkarīgais eksperts gan norāda uz mājas celtniecības laikā pieļautajām nepilnībām.

Kā zināms, pašvaldības dzīvojamo māju kompleksa, Rīgā, Lubānas ielā 129, pēdējā māja ekspluatācijā tika nodota tikai 2009. gada 1. jūnijā. Kopumā dzīvojamajā kompleksā pie mitekļiem ir tikušas 500 rīdzinieku ģimenes. Un pašvaldībai dzīvojamo māju kompleksa Lubānas ielā 129 celtniecība izmaksāja 31 miljonu latu.

Pie RD frakcijas „Vienotība” deputātiem vērsās kāda šī kompleksa iedzīvotāja, kas pie nama apsaimniekotāja – RP SIA „Rīgas pilsētbūvnieks”, jau vairākkārt ir vērsusies ar lūgumu novērst melno pelējumu dzīvokļa virtuvē un istabā. Nama apsaimniekotājs, ik reiz pēc sūdzības saņemšanas, aizkrāso izveidojušos pelējumu un aizrāda dzīvokļa īrniecei par nepietiekošo mitekļa vēdināšanu.

Diemžēl, RP SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” paviršā darba rezultātā, dzīvokļa īrnieces nepilngadīgajai meitai pēc ievākšanās pašvaldības miteklī ir radušās veselības problēmas. Bērnam konstatēta bronhiālā astma.

RD frakcijas „Vienotība” deputāts Valdis Gavars ar iesniegumu par dzīvokļa Lubānas ielā 129 apsekošanu vērsās RP SIA „Rīgas pilsētbūvnieks”. Pēc apsekošanas, komisija konstatēja: sasmacis gaiss, kas liecina par pelējuma rašanas cēloni un vēdināšanas režīma neievērošana.

Lai izvērtētu, cik objektīvi RP SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” ir izvērtējis dzīvoklī konstatētos defektus un to rašanās iemeslus, RD frakcija „Vienotība” neatkarīgo tehnisko ekspertīzi minētajā dzīvoklī lūdza veikt neatkarīgu būvekspertu, RTU būvniecības fakultātes docentu Juri Biršu. Neatkarīgais eksperts konstatēja: ēkas bēniņu pārseguma konstrukcija nav pietiekoši siltināta, tā nav paredzēta ilgstošai ekspluatācijai pie mitruma kondensācijai raksturīgām temperatūrām.

Lai izvērtētu situāciju un nepieļautu līdzīgu gadījumu atkārtošanos pašvaldībai piederošajos mitekļos, kā arī – lai izvērtētu RP SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” kompetenci un atbildību radušās situācijas novēršanai, RD frakcijas „Vienotības” deputāts Valdis Gavars ir vērsies RD Mājokļu un vides komitejā.

Papildus informācija:
Valdis Gavars
Tālr.: 25486042

Ziņu sagatavoja:
Kristīna Ancāne
Rīgas domes frakcijas "Vienotība" deputātu palīdze
Tālr.: 25486049

Dalies ar ziņu