Skip to main content

Referendums: Aktuālā informācija

1) Kā pieteikt nobalsošanu mājās veciem un slimiem cilvēkiem? Iesniegumu paraugs CVK, kur un kā to iesniegt?
2) Kā šo pieteikumu var aizpildīt internetā ar bankas eparakstu?
3) Kur kā var pieteikties par novērotājiem?
4) Kur zvanīt, ja referenduma dienā saskata pārkāpumus?
5) Citas praktiskas lietas, kas šķiet svarīgas.

CVK DIENNAKTS UZZIŅU TĀLRUNIS – 67049999

1) Jautājums: kā pieteikt nobalsošanu mājās veciem un slimiem cilvēkiem? Iesniegumu paraugs CVK, kur un kā to iesniegt?
Atbilde: iespēju balsot savā atrašanās vietā drīkst izmantot vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nobalsot vēlēšanu iecirknī, vai šo vēlētāju aprūpētāji. Pieteikties balsošanai atrašanās vietā Tautas nobalsošanā var no 2012. gada 8. februārā līdz 18.februārim, uzrakstot iesniegumu.

Iesniegumā jānorāda:
1) vēlētāja vārds, uzvārds, personas kods;
2) iemesls, kāpēc nepieciešama balsošana atrašanās vietā;
3) adrese, kur jāierodas vēlēšanu komisijai;
4) iesniegumā ieteicams norādīt arī ēkas ārdurvju kodu, ja tāds ir un telefona numuru, pa kuru vēlēšanu komisija var sazināties ar vēlētāju problēmsituācijās.

Iesniegums jānogādā vēlētāja atrašanās vietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī tā darba laikā. No 8. līdz 18. februārim vēlēšanu iecirkņu darba laiks būs četras stundas dienā.

Iesniegumu vēlēšanu iecirknī drīkst nogādāt jebkura vēlētāja uzticības persona – rads, draugs, pastnieks, sociālās aprūpes darbinieks vai kaimiņš. Vēlētāja uzticības persona iesniegumu vēlētāja vārdā var aizpildīt arī vēlēšanu iecirknī. Šajā gadījumā iesniegumā papildus norādāms uzticības personas vārds un uzvārds.

Iesniegumu drīkst rakstīt arī brīvā formā.

Svarīgi!
Iesniegumu vēlēšanu iecirknī drīkst nogādāt arī tautas nobalsošanas dienā, 18. februārī. Tomēr šajā gadījumā jāņem vērā, ka vēlēšanu komisijai obligāti jāizpilda tie iesniegumi, kurus tā ir saņēmusi līdz pulksten 12.00. Pēc plkst. 12.00 saņemtie iesniegumi ir izpildāmi, ja vēlēšanu iecirkņa komisijas darbiniekiem ir iespējams ierasties vēlētāja atrašanās vietā līdz vēlēšanu iecirkņa slēgšanai, plkst. 22.00.

Balsošanas kārtība vēlētāja atrašanās vietā ir tāda pati kā vēlēšanu iecirknī. Balsojot jānodrošina aizklātums, kā arī nav pieļaujama aģitācija. Ar vēlētāja atļauju balsošanu dzīvesvietā drīkst novērot arī partiju, partiju apvienību pilnvarotie novērotāji.

Pieteikuma formas:
Iesniegums balsošanai atrašanās vietā .doc
Iesniegums balsošanai atrašanās vietā .pdf

 

2) Jautājums: kā šo pieteikumu var aizpildīt internetā ar bankas eparakstu?
Atbilde: šāda iespēja diemžēl nepastāv.

3) Jautājums: kur kā var pieteikties par novērotājiem?
Atbilde: tiesības novērot balsošanas norisi un balsu skaitīšanu vēlēšanu iecirkņos tautas nobalsošanā ir:
1) politisko partiju/partiju apvienību pilnvarotajiem novērotājiem;
2) Centrālās vēlēšanu komisijas akreditēto* nevalstisko organizāciju pilnvarotajiem novērotājiem;
3) Centrālās vēlēšanu komisijas/republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju pilnvarotajiem novērotājiem, tai skaitā Centrālās vēlēšanu komisijas pilnvarotajiem brīvprātīgajiem novērotājiem;
4) Centrālās vēlēšanu komisijas un republikas pilsētu/novadu vēlēšanu komisiju locekļiem;
5) plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem.
* Nevalstiskajai organizācijai, kas vēlas pilnvarot tautas nobalsošanas novērotājus, lūdzam iesniegt Centrālajai vēlēšanu komisijai akreditācijas pieprasījumu ne vēlāk kā līdz š. g.16. februārim.

Kādi dokumenti nepieciešami novērotājam?
Politisko partiju/partiju apvienību novērotājiem, ierodoties vēlēšanu iecirknī, jāuzrāda partijas/partiju apvienības izsniegts pilnvarojums un personu apliecinošs dokuments (pase vai autovadītāja apliecība).

Centrālās vēlēšanu komisijas akreditēto nevalstisko organizāciju novērotājiem nepieciešams nevalstiskās organizācijas izsniegts pilnvarojums un personu apliecinošs daokuments (pase vai autovadītaja apliecība).

Centrālās vēlēšanu komisijas/republikas pilsētu/novadu vēlēšanu komisiju novērotājiem nepieciešams attiecīgās vēlēšanu komisijas izsniegts pilnvarojums un personu apliecinošs dokuments (pase vai autovadītāja apliecība).

Centrālās vēlēšanu komisijas un republikas pilsētu/novadu vēlēšanu komisiju locekļi tautas nobalsošanu var novērot, uzrādot darba apliecību.

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, ierodoties vēlēšanu iecirknī, jāuzrāda darba apliecība un personu apliecinošs dokuments (pase vai autovadītāja apliecība).

Brīvprātīgo novērotāju reģistrācija
Centrālās vēlēšanu komisijas brīvprātīgā novērotāja pilnvarojumu var saņemt ikviens Latvijas iedzīvotājs, kurš tautas nobalsošanas dienā būs sasniedzis vismaz 16 gadu vecumu un ir sekmīgi pabeidzis Centrālās vēlēšanu komisijas interaktīvās apmācības kursu “Tautas nobalsošanas sarīkošana”.

Apmācības kurss un brīvprātīgo novērotāju reģistrācijas anketa būs pieejama šeit no š. g .6. februāra līdz 16. februārim.

Novērotājus lūdzam iepazīties ar informāciju:
Likumu “Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu”
CVK instrukciju “Tautas nobalsošanas sarīkošana”
Citi normatīvie dokumenti, veidlapas

4) Jautājums: kur zvanīt, ja referenduma dienā redz pārkāpumus?
Atbilde: VIENOTĪBAS „karstais tālrunis” +371 67205472, kā arī CVK tālrunis +371 67322688, lūdzot, lai sekretāre savieno ar atbildīgo CVK amatpersonu.

5) citas praktiskas lietas, kas šķiet svarīgas.
Novērotājiem ir svarīgi sūdzību reģistrēt Vēlēšanu gaitas žurnālā, tādam ir jābūt katrā iecirknī! Iecirkņa komisijai sūdzība obligāti ir jāfiksē.
Novērotājam noteikti ir līdzi jābūt likumam un CVK instrukcijai!
Svarīgi ir noformulēt sūdzību ļoti konkrēti un minēt, kāds CVK instrukcijas vai likuma pants tiek pārkāpts vai netiek ievērots.
Kā minēts CVK instrukcijā – ka novērotājs nedrīkst traucēt komisijas darbu!

Dalies ar ziņu