Skip to main content

Reģionālās mobilitātes pasākums „Darbs Latvijā” palīdzēs bezdarbniekiem atgriezties darba tirgū

Bez darba esošie cilvēki, kuri vēlēsies doties strādāt uz darbavietām attālāk no dzīvesvietas, varēs iesaistīties reģionālās mobilitātes programmā „Darbs Latvijā”, saņemot transporta vai mājokļa īres kompensāciju līdz 280 latiem. Tas palīdzēs iesaistīt darba tirgū cilvēkus, kuri bez darba būs bijuši 6 mēnešus.

Reģionālās mobilitātes atbalsta pasākums sāks darboties 2013. gada aprīlī. Tā mērķis ir sniegt atbalstu tiem cilvēkiem, kas pēc būšanas bezdarbnieka statusā sameklēs darbu ārpus savas deklarētās dzīvesvietas (vismaz 20 km attālumā). Tas nozīmē, ka bezdarbniekiem piedāvās iespēju no savas dzīves vietas nokļūt līdz darbavietai, kas bez atbalsta saņemšanas nebūtu izdevīgi vai pat būtu neiespējami.

To paredz Labklājības ministrijas (LM) izstrādātie grozījumi Noteikumos par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem, ko otrdien, 26. februārī, atbalstīja valdība.

„Darbs Latvijā” sāksies pilotprojekta veidā, lai noteiktu tā efektivitāti un ietekmi uz darba tirgu. Pilotprojekta ietvaros atbalsts paredzēts darbavietās, kas atrodas visā Latvijas teritorijā, kur ir pieprasījums pēc konkrētā cilvēka iegūtās izglītības un profesionālās pieredzes, izņemot Rīgu. Rīgā atbalstu varēs saņemt tikai tad, ja darba devējs piedāvās vienlaikus uzsākt darba tiesiskās attiecības ar vismaz 25 Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) reģistrētiem bezdarbniekiem.

Mobilitātes pasākuma ietvaros iesaistītajiem cilvēkiem plānots kompensēt divu veidu izmaksas: transporta tēriņus braucieniem no deklarētās dzīvesvietas uz darbavietu un atpakaļ, vai dzīvokļa īres izdevumus. Paredzēts, ka atbalsta saņēmējs pirmajos četros darba tiesisko attiecību mēnešos kopā varēs saņemt ne vairāk kā 280 latus. Uz mobilitātes atbalsta pasākumiem cilvēks atkārtoti varēs pretendēt ne agrāk kā 36 mēnešus pēc tam, kad būs beidzies iepriekšējais finanšu atbalsts.

Šo summu plānots izmaksāt pa mēnešiem: atbalsta saņēmējs avansā saņems 100 latus, bet pēc pirmā darba tiesisko attiecību mēneša atbalsta saņēmējam NVA būs jāiesniedz īres vai transporta izdevumu apliecinoši dokumenti. Tie nepieciešami, lai NVA varētu aprēķināt nākamajiem mēnešiem piešķiramo atlīdzības apmēru. Atlīdzības apmēra summu noteiks vienu reizi finanšu atbalsta laikā, proti, pēc pirmā darba tiesisko attiecību mēneša.

Lai darbinieks saņemtu atbalstu, NVA vērtēs, vai cilvēki bezdarbnieka statusā bijuši ilgāk par 6 mēnešiem, vai vismaz gadu dzīvo deklarētajā dzīvesvietā, vai darbavieta atradīsies vismaz 20 km attālumā, vai darba tiesiskās attiecības būs nodibinājuši uz nenoteiktu laiku un darbavietā ir noteikts normālais darba laiks ar darba algu vismaz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, bet ne lielāku par divu valstī noteikto minimālo mēneša darba algas apmēru.

Tāpat NVA pārbaudīs, vai darba devējs nekompensē darbiniekam īres vai transporta izmaksas, lai izslēgtu dubultās finansēšanas risku. Darba devēja vakancei, kurā bezdarbnieks uzsāk darbu un pretendē uz mobilitātes izmaksu kompensāciju, pirms tam jābūt reģistrētai Nodarbinātības valsts aģentūrā.

Tikai tādēļ, ka starp dzīvesvietu un potenciālo darbavietu ir bijis pārāk liels attālums, pēdējo 10 gadu laikā no darba piedāvājuma ir atteikušies 19% respondentu. Šādi dati iegūti SKDS socioloģiskajā aptaujā, kas veikta 2012.gada novembrī. Aptaujā piedalījās 567 strādājošie Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 74 gadiem visos Latvijas reģionos. No respondentiem, kas pēdējo 10 gadu laikā atteikušies no darba piedāvājuma liela attāluma dēļ, 74% kā galveno iemeslu minējuši pārāk lielās ceļa izmaksas. Otrs biežāk minētais iemesls – pārāk liels laika patēriņš ceļā uz darbu (43%). Pārāk augstas īres izmaksas minējuši 19% respondentu.

Tāpat aptaujas dati rāda, ka reģionālās mobilitātes principi jau darbojas, jo pēdējo 10 gadu laikā darba dēļ tuvāk darbavietai pārcēlušies 12% respondentu – 8% uz pastāvīgu dzīvi, savukārt 4% – uz dzīvi darba dienās. Vairums respondentu (65%) atbalsta ideju, ka bezdarbniekiem, kuri atrod darbu 20 – 30 km attālumā no savas dzīvesvietas un tālāk, pieejams finansiāls atbalsts, lai pirmajos darba mēnešos kompensētu ceļa vai īres izdevumus.

Bezdarbnieka statusā ilgāk kā sešus mēnešus pagājušā gada nogalē bija 65,2 tūkst. bezdarbnieku, no viņiem 21, 8 tūkst. cilvēku ir reģistrēti NVA Latgales reģionālajās filiālēs.

Plašāku skaidrojumu par to, kā darbosies reģionālās mobilitātes programma „Darbs Latvijā”, lasiet šeit.

Video par reģionālās mobilitātes ieviešanu un darbību pieejami šeit:
Programma Darbs Latvijā;
Kas varēs saņemt Darbs Latvijā atbalstu;
Kādi ir pieteikšanās kritēriji Darbs Latvijā;
Kā notiks reģionālās mobilitātes programma.

Informāciju sagatavoja:
Zane Brīvmane
LM Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67021666, 26100727
[email protected]

 

Dalies ar ziņu