Skip to main content

Reirs: ES dalībvalstīm ir jāstiprina cīņa pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas

Ekonomisko un finanšu lietu padomes (ECOFIN) ministru sanāksmes laikā lielu uzmanību pievērsa cīņai pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un agresīvu nodokļu plānošanu, kas ir Eiropas Savienības (ES) prioritāšu augšgalā. ECOFIN prezidents un finanšu ministrs Jānis Reirs ir pārliecināts, ka ES dalībvalstīm ir jāstiprina cīņa pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas.

“Visām Eiropas Savienības dalībvalstīm ir jāstiprina cīņa pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Nodokļu bāzes samazināšana un peļņas novirzīšana var ievērojami ietekmēt nodokļu ieņēmumus un attiecīgi dalībvalstu nacionālos budžetus,” pārliecināts finanšu ministrs Jānis Reirs.

Šodienas Padomes sēdē finanšu ministri diskutēja arī par Latvijas prezidentūras izstrādāto ES plānu nodokļu bāzes samazināšanas un peļņas pārcelšanas (BEPS) novēršanai, tā ieviešanas secību un prioritātēm.

Nodokļu bāzes samazināšana un peļņas pārnešana jeb BEPS ir sekas dalībvalstu atšķirīgu nacionālo nodokļu noteikumiem. Tas ļauj mākslīgi pārnest peļņu no valstīm, kurās peļņa ir gūta, uz zemu nodokļu un beznodokļu valstīm un teritorijām. Daudzi starptautiski uzņēmumi to ir izmantojuši, lai būtiski samazinātu savas nodokļu saistības pret dalībvalstu budžetiem.

Šodienas neformālo sanāksmi tās dalībnieki izmantoja, lai kopīgi izvērtētu to, kas Padomē notiek šajā jomā, un lai apmainītos idejām par tiem priekšlikumiem, kas ir saistīti ar BEPS un ar kuriem joprojām jāstrādā.

Latvijas prezidentūra jau ir sekmīgi sagatavojusi BEPS plānu, kurā izklāstītas vairākas pilnvaru un ilgāka termiņa prioritātes. Plānā ir arī uzsvērti citi jautājumi, saistībā ar kuriem darbu varētu plānot vidējā vai ilgākā termiņā (pēc 2015. gada jūnija). Tādējādi Latvijas Prezidentūra jau ir sniegusi nozīmīgu ieguldījumu Padomes darbu plānošanā.

Šajā Latvijas Prezidentūras posmā ministriem bija lietderīgi apmainītie ar viedokļiem par esošo situāciju BEPS jomā, kā arī par tiem politiskajiem aspektiem un vispārējiem apsvērumiem, kuri būtu jāņem vērā, turpinot darbu pie šī jautājuma ES līmenī.

Pasākuma video un foto materiāli pieejami šeit.

Papildus informācija:
Aleksis Jarockis
Finanšu ministrijas Komunikācijas departamenta direktors
Tālr.: +371 67083850, +371 26336920
[email protected]

Dalies ar ziņu