Skip to main content

Reirs ES vārdā ar Šveici paraksta vienošanos godprātīgas nodokļu samaksas veicināšanai

FOTO no tikšanās

Trešdien, 27. maijā, Jānis Reirs kā prezidējošās valsts finanšu ministrs Eiropas Savienības (ES) vārdā Briselē parakstīja vienošanos ar Šveices Finanšu ministrijas valsts sekretāru Žaku de Vatevilu (Jacques de Watteville) par automātisko finanšu kontu informācijas apmaiņu. Tās mērķis ir veicināt nodokļu caurskatāmību un godprātīgu samaksu starptautiskā līmenī.

“Eiropai, tajā skaitā arī Latvijai, ir svarīgi, lai starptautiskā līmenī mēs būtu vienoti cīņā pret krāpšanu nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas,” norāda finanšu ministrs Jānis Reirs.

Ministrs uzsver: “Ir būtiski nodrošināt pilnīgu nodokļu samaksas pārredzamību un nodokļu administrāciju sadarbību visā pasaulē. Tas ir viens no priekšnosacījumiem, lai panāktu nepieciešamo ekonomikas attīstību un labklājību mūsu iedzīvotājiem, novērstu apdraudējumu nacionālajiem budžetiem. Tāpat tas ir būtisks elements nodokļu administrāciju rezultativitātes uzlabošanā, jo šī vienošanās uzlabos nodokļu caurskatāmību un nodrošinās automātisku informācijas apmaiņu un tās sniegšanu starp Šveici un ES dalībvalstīm.”

Vienošanās paredz uzlabot informācijas apmaiņu ne tikai attiecībā uz procentiem un tam pielīdzinātiem ienākumiem, kā tas notiek saskaņā ar pašlaik spēkā esošo vienošanos, bet arī par citu finanšu kontu informāciju, tajā skaitā par juridisko un fizisko personu konta atlikumiem, ienākumiem no finanšu aktīvu atsavināšanas un citiem aspektiem.

Tāpat vienošanās nosaka aizliegumu Šveicei vai ES dalībvalstij atteikties pēc pieprasījuma sniegt informāciju tikai uz tā pamata, ka šī informācija ir bankas vai citas finanšu institūcijas rīcībā.

Parakstītā vienošanās ir pirmais šāda veida līgums, tādējādi tā varētu kalpot par paraugu līdzīgu līgumu parakstīšanai ar Lihtenšteinu, Monako, Andoru un Sanmarīno.

Ar šo vienošanos Šveice apņemas piemērot stingrākus pasākumus nodokļu samaksas veicināšanai, kas ir līdzvērtīga 2014. gadā atjaunotajai ES Administratīvās sadarbības direktīvai un ir saskaņā ar OECD globālo standartu par finanšu kontu informācijas apmaiņu.

Paredzēts, ka automātisko informācijas apmaiņu par finanšu kontiem ES dalībvalstis un Šveice uzsāks no 2018. gada.

Šī vienošanās aizstās pašlaik spēkā esošo ES un Šveices vienošanos par automātisko informācijas apmaiņu par uzkrājuma ienākumu procentu maksājumu formā.

Abpusējo dokumentu ar savu parakstu apliecināja arī Eiropas Komisijas ekonomikas un finanšu, nodokļu un muitas lietu komisārs Pjērs Moskoviči (Pierre Moscovici).

Informāciju sagatavoja:
Maija Straupmane
Komunikācijas departamenta direktora vietniece
Tālr. (+371) 67083938
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu