Skip to main content

Reirs: ESIF ir mūsu uzņēmēju un valsts iestāžu iespēja kopīgi panākt Latvijas ilgtspējīgu izaugsmi

Lai ieviestu Investīciju plānu Eiropai jeb tā saukto Junkera plānu, Latvijas prezidentūrai ar Finanšu ministriju (FM) priekšgalā Eiropas Stratēģisko investīciju fonda (ESIF) regula bijusi viena no galvenajām prioritātēm. Investīciju plāns Eiropai paredz no 2015. līdz 2017. gadam Eiropas ekonomikai piesaistīt papildu investīcijas 315 miljardu eiro apmērā.

Ir sekmīgi aizvadīti deviņi politiskie trialogi, kuros rekordātri panākta vienošanās par ESIF regulu. Šādi normatīvie akti Eiropas Savienībā (ES) parasti tiek izstrādāti vairākus gadus, taču Latvijas prezidentūrai to izdevies paveikt vien piecu mēnešu laikā.

“Eiropai ir nepieciešamas reālas investīcijas ekonomikā, lai atgrieztos pie ilgtspējīgas izaugsmes. Mēs esam spilgts pierādījums tam, ka varam nodrošināt iespējas, kas veicinās Latvijas un ES konkurētspēju un izaugsmi. Būtiski, ka šīs investīcijas palīdzēs ne tikai lielajiem projektiem, bet arī mazajiem un vidējiem uzņēmumiem sasniegt savus mērķus un ieviest inovācijas, kas veicinās Latvijas ekonomikas izaugsmi,” tā finanšu ministrs Jānis Reirs.

Līdz šim Latvijā visai maz ir izmantota iespēja iegūt finansējumu projektu attīstīšanai no starptautiskām finanšu institūcijām. ESIF būs instruments privāto investīciju mobilizēšanai. Tas veicinās potenciālo investoru riska uzņemšanās spēju, tādējādi piesaistot finansējumu reālajai ekonomikai.

“Jau šobrīd potenciālie finansējuma saņēmēji var laicīgi ieplānot projektu pieteikumus, jo laiks, kurā izvērtē projektus, mēdz būt garš un sarežģīts. Šī ir mūsu uzņēmēju un valsts iestāžu iespēja kopīgi panākt Latvijas ilgtspējīgu izaugsmi un nodrošināt inovatīvu projektu ieviešanu. Tam nepieciešama visu nozaru iesaiste,” norāda ministrs.

Būtiski atzīmēt, ka ESIF neizsniegs grantus, bet gan finanšu instrumentus – aizdevumus, galvojumus, kā arī kapitāla instrumentus. Ņemot vērā, ka finansējuma saņēmējam ieguldījums būs jāatmaksā, projekti tiks vērtēti, galvenokārt pamatojoties uz to dzīvotspēju. Tāpat būtiska būs privātā finansējuma piesaistīšana un projekta atbilstība noteiktām ES politikas jomām – zināšanu un digitālā ekonomika, enerģētikas savienība, transports, sociālā infrastruktūra, resursi un vide.

Plānots, ka Attīstības finanšu institūcija “Altum” būs vienotā iestāde Latvijā, kas nodrošinās sadarbību un informēs Latvijas uzņēmējus par ESIF aktualitātēm. Jau tuvākajā laikā FM un “Altum” organizēs seminārus ieinteresētajām pusēm, tostarp pašvaldībām un ministrijām, par regulas praktisko īstenošanu Latvijā.

Informāciju sagatavoja:
Ieva Pužule
Komunikācijas departamenta vecākā referente
Tālr. (+371) 67095405
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu