Skip to main content

Reirs: ir pienācis laiks pārskatīt nozaru ministriju izdevumus

Jau šogad Finanšu ministrija (FM) sāks darbu pie nozaru ministriju bāzes izdevumu pārskatīšanas, tāpat ministrijā tiks sākts darbs pie vidēja termiņa nodokļu pamatnostādņu izstrādes. Divi no būtiskākajiem valsts finanšu kvalitātes aspektiem ir efektīva valsts budžeta izdevumu izlietošana, kā arī stabila un prognozējama nodokļu ieņēmumu nodrošināšana budžetā valsts funkciju izpildei, īpaši valdības prioritāro drošības, sociālo un ekonomisko pasākumu finansēšanai.

“Ir pienācis laiks rūpīgi izrevidēt nozaru ministrijām piešķirtos valsts budžeta līdzekļus to funkciju īstenošanai. Tas nepieciešams, lai nodrošinātu efektīvāku nodokļu maksātāju līdzekļu izlietošanu. Mēs jau šogad sāksim darbu pie visu nozaru ministriju bāzes izdevumu pārskatīšanas, kā arī nodokļu pamatnostādņu izstrādes, tādējādi jau 2017. gada budžeta projekta sagatavošanā nodrošināsim kardināli citādu pieeju kā līdz šim,” norāda finanšu ministrs Jānis Reirs.

FM speciālisti jau šogad pilnveidos sadarbību ar kolēģiem nozaru ministrijās, lai rūpīgi izvērtētu piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu, īpašu vērību veltot bāzes izdevumiem. Bāzes izdevumi ir izdevumi, kas nodrošina valsts funkciju izpildi nemainīgā līmenī.

Intensīvs darbs tiks sākts uzreiz pēc nākamā gada budžeta projekta apstiprināšanas Saeimā. Tikai pēc rūpīgas bāzes izdevumu pārskatīšanas tiks pieņemts lēmums par jaunajām politikas iniciatīvām.

Savukārt saskaņā ar Valdības rīcības plānu FM līdz 2016. gada beigām ir jāizstrādā Nodokļu politikas pamatnostādnes, kurās būs definēti nodokļu politikas mērķis, rezultāti un rezultatīvie rādītāji. Tas ir apjomīgs darbs, tāpēc termiņš ir noteikts līdz nākamā gada beigām. Plānots, ka darbs pie šī dokumenta projekta izstrādes varētu beigties jau ātrāk – nākamā gada pirmajā pusē.

Darbs pie pamatnostādņu izstrādes ir jau sākts, un ir notikusi pirmā darba grupas sanāksme, kā arī ar FM rīkojumu ir apstiprināts darba grupas sastāvs, kurā ir pārstāvji no citām ministrijām, kā arī valdības sociālie partneri – Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāvji.

Pašlaik jau ir skaidrs, ka pamatnostādņu ietvaros tiks izvērtēti tādi jautājumi, kā nodokļu slogs, kapitāla nodoklis, resursi veselības aprūpes finansēšanai un citi jautājumi.

Informāciju sagatavoja:
Aleksis Jarockis
Komunikācijas departamenta direktors
Tālr. (+371) 67083850
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu