Skip to main content

Čigāne: Latvija patvēruma meklētājus integrēs, balstoties uz ārvalstu pieredzi, un sadarbībā ar NVO

“Arī ārvalstu kolēģi un eksperti ir uzsvēruši, ka patvēruma meklētāju integrācija ir jābalsta valodas mācīšanā, darbā un kultūras apguvē. Ir gandarījums, ka Latvija ies tieši šādu ceļu un gatavību iesaistīties paudušas mūsu valsts nevalstiskās organizācijas.” To piektdien, 16.oktobrī, uzsvēra Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja Lolita Čigāne komisijas sēdē, kurā deputāti diskutēja par indikatīvo rīcības plānu personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā.

Plānots, ka indikatīvo rīcības plānu otrdien, 20.oktobrī, skatīs Ministru kabinets.
Īpašu uzmanību deputāti komisijas sēdē pievērsa patvēruma meklētāju integrācijai. Latvija patvēruma meklētāju uzņemšanai izmantos esošo iestāžu kapacitāti un neveidos jaunas, deputātiem sacīja Iekšlietu ministrijas (IeM) pārstāvis, informējot par rīcības plānā paredzēto.

Plānots, ka uz Latviju pārvietotie patvēruma meklētāji tiks izmitināti patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā “Mucenieki” un lēmums par bēgļa vai patvēruma meklētāja statusa piešķiršanu vai atteikšanu tiks pieņemts trīs mēnešu laikā. Patvēruma meklētāju integrācija, tostarp latviešu valodas mācīšana, kā arī informēšana par Latvijas kultūru, veselības sistēmu, dzīvokļu tirgu un citiem jautājumiem, tiks veikta, jau uzturoties “Muceniekos”, sacīja IeM pārstāvis. Tāpat viņš informēja, ka integrācijā tiks iesaistīti mentori, kuri patvēruma meklētājiem palīdzēs virknē jautājumu, tostarp posmā pēc statusa piešķiršanas, piemēram, Nodarbinātības valsts aģentūrā meklējot darba iespējas.

Sēdē Finanšu ministrijas pārstāvis informēja komisiju par paredzamajām izmaksām patvēruma meklētāju uzņemšanai. Patlaban plānots, ka 2016.gadā tās sastādīs 9,7 miljonus eiro, tostarp 4 miljonus plānots finansēt no Eiropas Savienības (ES) fondiem, 2,6 miljonus eiro – no ministriju pamatbudžeta, bet pārējo – no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Savukārt 2017.gadā izmaksas patvēruma meklētāju uzņemšanai veidos 6,3 miljonus eiro, no kuriem 2,6 miljoni tiks finansēti no ES līdzekļiem, 3 miljoni eiro – no ministriju pamatbudžeta un pārējais – no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

Komisijas sēdē piedalījās arī citu par integrāciju atbildīgo nozaru ministriju – Labklājības ministrijas un Kultūras ministrijas – pārstāvji, kā arī pārstāvji no nevalstiskajām organizācijām (NVO). Latvijas Pilsoniskās alianses pārstāve sēdē pauda NVO pārstāvju gatavību iesaistīties patvēruma meklētāju uzņemšanā Latvijā un aicināja valsts iestādes iesaistīt NVO dalību šajā procesā.

Informāciju sagatavoja:
Saeimas Preses dienests

Dalies ar ziņu