Skip to main content

Reirs: Latvija nemainīgi ir līderu vidū Šveices programmas līdzekļu ieguldīšanā

Trešdien, 25. martā, Finanšu ministrijā (FM) notiek Latvijas un Šveices sadarbības programmas septītā gada sanāksme. Tajā FM pārstāvji ar Šveices attīstības un sadarbības aģentūras, Šveices ekonomisko lietu valsts sekretariāta un Šveices Konfederācijas vēstniecības Latvijā pārstāvjiem pārrunā Šveices sadarbības programmas īstenošanas progresu. Finanšu ministrs Jānis Reirs atzinīgi novērtē Šveices programmas veikumu.

“Šveices programmas ieviešanu vērtēju kā ļoti veiksmīgu. Projektu rezultāti ir labāki par sākotnēji plānoto, tādējādi sniedzot lielāku ieguvumu iedzīvotājiem. Latvija nemainīgi ir līderu vidū starp 12 saņēmējvalstīm Šveices programmas līdzekļu ieguldīšanā. Sadarbības programmas ietvaros ir īstenoti projekti, kas nesuši reālus un jūtamus rezultātus Latvijas iedzīvotājiem. Esmu gandarīts un pateicīgs Šveices kolēģiem par veiksmīgo sadarbību un atbalstu Latvijai.” norāda finanšu ministrs Jānis Reirs.

Šveices programmas finansējums 47 miljonu eiro apmērā ir pieejams no 2007. gada un 80% no pieejamā finansējuma jau investēti Latvijā. Projektu īstenošana vēl turpināsies līdz 2017. gada vidum.

Ar Šveices programmas atbalstu Latvijā tiek īstenoti 12 projekti tādās jomās kā reģionālā attīstība, tiesu modernizācija, vides uzlabošana, atbalsts privātajam un nevalstisko organizāciju (NVO) sektoram, izglītība un pētniecība. Pieci projekti jau ir veiksmīgi noslēgti.

Pateicoties skolas autobusu projektam, jau četrus gadus vismaz 7000 skolēnus uz skolu un mājup ved iegādātie 110 skolas autobusi. Ar NVO fondu 2,68 miljoni eiro tika ieguldīti, lai īstenotu bērniem, jauniešiem un senioriem aktuālus pasākumus. Tiesu modernizācijas projekts deva iespēju aprīkot visas Latvijas tiesas ar videokonferenču aparatūru, tādējādi lietas dalībnieks var piedalīties tiesā arī atrodoties citā pilsētā vai valstī.

Savukārt Mikrokreditēšanas programmā tika izsniegti 1084 aizdevumi mikrouzņēmumiem un pašnodarbinātām personām uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstībai, tādējādi kopumā vismaz 2500 darbavietu ir saglabātas un jaunizveidotas.

Tāpat Stipendiju fondā jau piecus gadus Latvijas doktorantūras studentiem un jaunajiem zinātniekiem ir iespēja veikt pētījumus Šveices zinātniskajās institūcijās. Kā arī ar Šveices pētnieku aktivitāšu projektu Latvijas universitātes un augstskolas četrus gadus uzņem Šveices lektorus, kuri pasniedz studentiem lekcijas par visdažādākajām tēmām. 115 internātskolas aprīkotas ar automātiskajām ugunsaizsardzības sistēmām, tādējādi vismaz 6000 bērniem ir radīta droša vide. Kopš 2014. gada visā Latvijā jau darbojas 17 jaunatvērtie jauniešu multifunkcionālie iniciatīvu centri un līdz 2015. gada beigām tiks atvērti papildus vēl pieci.

Trešdien, 24. martā, Šveices delegācija piedalījās projektu apskates vizītē Bauskas novadā, apmeklējot Ozolaines pamatskolu, kurp skolēnus ved ar Šveices programmas atbalstu iegādātais skolas autobuss, Pamūšas speciālo internātpamatskolu, kurā uzstādīta automātiskā ugunsaizsardzības sistēma, un Bauskas rajona tiesu, kur uzstādītas videokonferenču un audio ierakstu iekārtas, kā arī divus uzņēmumus, kas saņēmuši aizdevumu Mikrokreditēšanas programmā.

Šveices delegācijas pārstāvji pēc vizītes Bauskas novadā un gada sanāksmes atzinīgi novērtēja Latvijas veikumu projektu realizēšanā un līdzekļu ieguldīšanā. “Mums ir patiess prieks realitātē redzēt pozitīvās izmaiņas Latvijas iedzīvotāju dzīvē, ko sniegušas Latvijas un Šveices sadarbības programmas iespējas. Autobusi atvieglo bērnu ikdienu, uzņēmējiem tiek sniegta reāla iespēja attīstīties, jaunieši un seniori pilnveido sevi dažādos viņiem saistošos pasākumos. Tas ir Latvijas un Šveices veiksmīgās sadarbības rezultāts.”

Informāciju sagatavoja:
Ieva Pužule
Komunikācijas departamenta vecākā referente
Tālr. (+371) 67095405
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu