Skip to main content

Reirs: Pašvaldībām tiks nodrošināts izlīdzināto ieņēmumu pieaugums

Ceturtdien, 21. februārī, notika Finanšu ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvju sarunas par 2019. gada Ministru kabineta un LPS vienošanās un domstarpību protokola projektu. Vienošanās ir panākta vairākos pašvaldībām būtiskos jautājumos – par nodokļu un nenodokļu ieņēmumiem, valsts budžeta dotācijām un mērķdotācijām pašvaldību budžetos 2019. gadā un tālākajām darbībām, lai atbalstītu īres namu būvniecību reģionos.

Vienlaicīgi aktīva diskusija bija par pašvaldību budžetu nodokļu ieņēmumu kopā ar speciālo dotāciju proporciju kopbudžeta nodokļu ieņēmumos un pašvaldību aizņemšanās nosacījumiem 2019. gadā.

 

“Budžeta veidošanas laikā ir ļoti būtiski uzturēt konstruktīvas sarunas ar pašvaldību pārstāvjiem, ko arī īstenojam. Lēmumu pieņemšanā jāņem vērā pašvaldību un to iedzīvotāju intereses. Kopīgi mums jārod risinājumi galvenajiem pašvaldību problēmjautājumiem, tajā pašā laikā atceroties 2019. gada budžeta iespējas un prioritātes,” norāda finanšu ministrs Jānis Reirs.

 

FM piedāvā mainīt aizņemšanās nosacījumus, kā prioritāti bez pašvaldības budžeta līdzfinansējuma atstājot ES un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētos projektus un uzsāktos valsts nozīmes sporta attīstības projektu īstenošanu. Vienlaicīgi pārējiem pašvaldības investīciju projektiem atsakoties no aizņēmuma mērķiem un ieviešot pašvaldību budžeta līdzfinansējumu investīciju projektu realizācijā. Ministrijas skatījumā šādu nosacījumu ieviešana liktu pašvaldībām rūpīgāk izvērtēt realizējamo investīciju projektu prioritātes un radītu pārliecību, ka pašvaldība jaunradītos objektus būs spējīga apsaimniekot.

2019. gada pagaidu budžeta pamatprincipos noteica, ka tiek turpināta nemainīga valsts politika un atbilstoši tai pašvaldību budžetu nodokļu ieņēmumi kopā ar speciālo dotāciju ir 1,47 miljardu eiro apmērā jeb 19,6% no plānotajiem kopbudžeta nodokļu ieņēmumiem, neieskaitot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas valsts pamatbudžetā veselības aprūpes finansēšanai. Savukārt valsts budžetā 2019. gadam tiek nodrošināts pašvaldībām, ka pašvaldību budžetos garantētie iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi kopā ar speciālo dotāciju nav mazāki kā 1,47 miljardu eiro apmērā, atbilstoši no 2019. gada 1. janvāra noteiktajam apjomam sadalījumā pa pašvaldībām, kas nodrošina visām pašvaldībām izlīdzināto ieņēmumu pieaugumu pret 2018. gadu.

Jāuzsver, ka valdība ir apņēmusies pašvaldībām garantēt iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu prognozi 100% apmērā, kas ļauj pašvaldībām rēķināties ar stabiliem ieņēmumiem pašvaldību budžetos.

Pārrunājot jautājumu par mērķdotācijām pašvaldību autoceļiem un ielām, panākta vienošanās 2019. gada budžetā paredzēt finansējumu 50,86 miljonu eiro apmērā. Tāpat šogad valsts vietējiem (grants) autoceļiem nodrošināt finansējumu ne mazāk kā 18,6 miljonu eiro apmērā.

Jāpiebilst, ka abu pušu sarunas par 2019. gada MK un LPS vienošanās un domstarpību protokola projektu vēl turpināsies.

 

Informāciju sagatavoja: 
Ieva Vilkaste

Finanšu ministrijas Komunikācijas departamenta vecākā referente
Tālr.: (+371) 67095405
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu