Skip to main content

Ministru prezidents: Latvijā ir jāīsteno finanšu sektora kontroles reforma

Trešdien, 20. februārī, Ministru prezidents Krišjānis Kariņš pēc Finanšu sektora attīstības padomes sēdes paziņoja par lēmumu īstenot finanšu sektora kontroles reformu, lai stiprinātu nozares uzraudzību Latvijā.

 

“Tikai veicot būtiskus uzlabojumus un sakārtojot uzraudzību no pašiem pamatiem, mēs varēsim nodrošināt caurspīdīgu, ilgtspējīgu un drošu finanšu sektora darbību. Mūsu uzdevums ir palīdzēt finanšu sektoram pārveidoties, lai tas būtu pamats augošai uzņēmējdarbības videi Latvijā.  Lai to īstenotu, esmu uzdevis finanšu, tieslietu un iekšlietu ministriem izstrādāt finanšu sektora kontroles reformas likumu pakotni. Mums ir nepieciešams spēcīgs finanšu sektors un tam atbilstoša, efektīva finanšu kontroles sistēma,“ pēc Finanšu sektora attīstības padomes sēdes uzsvēra Krišjānis Kariņš, norādot, ka ir uzdevis finanšu sektora kontroles likumu pakotni iesniegt Ministru kabinetā līdz 26. martam.

 

Ministru prezidents ir uzdevis finanšu ministram izstrādāt grozījumus Kredītiestāžu likumā, lai noteiktu precīzu tiesisko ietvaru gadījumiem, kad kredītiestāžu darbība tiek izbeigta saistībā ar konstatētiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas normu pārkāpumiem, tostarp noteikt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) pienākumus un tiesības kredītiestādes likvidācijā šādās situācijās.

Tāpat Ministru prezidents rezolūcijā ir uzdevis finanšu ministram izstrādāt grozījumus FKTK likumā ar mērķi stiprināt institūcijas lomu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanā, kā arī reglamentēt FKTK un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta (Kontroles dienests) savstarpējus sadarbības mehānismus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanā.

Krišjānis Kariņš ir vērsies arī pie tieslietu un iekšlietu ministriem ar uzdevumu izstrādāt grozījumus Kriminālprocesa likumā, kas paplašinātu legālās prezumpcijas principa piemērošanu attiecībā uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu. Tāpat Ministru prezidents ir uzdevis ministriem sadarbībā ar Ģenerālprokuratūru sagatavot un iesniegt grozījumus normatīvajos aktos, kas atslogotu tiesībaizsardzības iestāžu, prokuratūras un tieslietu sistēmu kopumā ar mērķi palielināt noziedzīgu nodarījumu atklāšanu, it īpaši tādu, kas saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu.

Papildu informācija:
Sandris Sabajevs

Ministru prezidenta preses sekretārs
Tel.: 67082865
E-pasts: [email protected] 

Dalies ar ziņu