Skip to main content

Reirs: pieņemtais Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likums nodrošinās vienlīdzīgu resursu pieejamību

Finanšu ministrs Jānis Reirs atzinīgi vērtē ceturtdien, 4. jūnijā, Saeimas deputātu pieņemto Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas (PFI) likumu. Tas noteiks kārtību, kādā turpmāk tiks veikta pašvaldību finanšu izlīdzināšana. Ministrs norāda, ka pieņemtais likums garantēs pašvaldībām līdzīgas iespējas un veicinās patstāvību finanšu resursu veidošanā.

“Saeimas atbalsts un pozitīvais lēmums nozīmē reālus uzlabojumus ikkatrā pašvaldībā, uz ko tiecāmies garās un vairākkārtējās diskusijās ar visām iesaistītajām pusēm. Vēlos uzsvērt, ka rezultāts ir mūsu kopīgs darbs ar ministrijas kolēģiem, pašvaldībām un visbeidzot Saeimas akceptu. Vairākus priekšlikumus sniegušas tieši pašvaldības, kurām vēlos pateikties par sniegto ieguldījumu,” norāda finanšu ministrs.

Jaunais PFI modelis ir orientēts uz līdzsvarotu finanšu resursu pieejamību pašvaldībām, lai tās spētu nodrošināt savas pamatfunkcijas un sniegt iedzīvotājiem nepieciešamos pakalpojumus. Tomēr ne mazāk būtisks jaunā modeļa mērķis ir veicināt pašvaldību ieinteresētību attīstīt saimniecisko darbību savā teritorijā un sekmēt ekonomikas izaugsmi, jo nodokļu ieņēmumu pieaugums visām pašvaldībām dos arī izlīdzināto ieņēmumu pieaugumu.

PFI modelis izstrādāts finanšu ministra Jāņa Reira vadībā, sadarbojoties un ieklausoties pašvaldību vadītāju ieteikumos ministra izveidotajā Konsultatīvajā padomē par pašvaldību finanšu jautājumiem, kā arī vizītēs, tiekoties ar pašvaldību vadītājiem un darbiniekiem.

Jaunais modelis izmainīs valsts budžeta dotācijas sadales principus – sadalīs to proporcionāli starp pašvaldībām, tuvinot tās pašvaldībai ar vislielākajiem ieņēmumiem uz vienu nosacīto iedzīvotāju. PFI sistēmas ieviešanas gadā tiks arī nodrošināts, ka nevienai pašvaldībai izlīdzinātie ieņēmumi, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, nesamazinās. Vienlaikus tiek būtiski vienkāršota modeļa aprēķina formula. Tajā saglabāti arī labākie jau esošās sistēmas principi.

Informāciju sagatavoja:
Ieva Pužule
Komunikācijas departamenta vecākā referente
Tālr. (+371) 67095405
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu