Skip to main content

Reirs: Rietumbalkāni un Turcija ir uz pareizā ceļa ilgtermiņa izaugsmes nodrošināšanai

Otrdien, 12. maijā, finanšu ministrs Jānis Reirs Latvijas prezidentūras ietvaros Briselē vadīja ekonomikas un finanšu dialogu starp Eiropas Savienības (ES) finanšu ministriem un Rietumbalkāniem un Turciju, lai pārrunātu ekonomikas pārvaldības stiprināšanas jautājumus. Ņemot vērā Latvijas prezidentūras prioritātes Paplašināšanās politikā, Latvijas prezidentūra pirmo reizi uzaicināja uz dialogu arī Bosniju un Hercegovinu un Kosovu.

“Novērtēju to, ka ir iesniegtas Rietumbalkānu un Turcijas 2015. gada ekonomikas reformu programmas. Šā gada programmās ir ietvertas arī strukturālas reformas, kas attiecas uz tādām nozarēm kā transports, enerģētika, izglītība un kuru mērķis ir uzlabot konkurētspēju un ilgtermiņa izaugsmi. Laikā, kad runājam par strukturālo reformu nepieciešamību arī Eiropas Savienībā, šis ir labs piemērs valstu stratēģiskam redzējumam par nepieciešamajiem uzlabojumiem,” norādīja finanšu ministrs Jānis Reirs.

Dialoga mērķis ir turpināt ekonomikas pārvaldības stiprināšanu Rietumbalkānos un Turcijā, lai labāk atspoguļotu Eiropas semestra procesu un sniegtu mērķorientētus politikas norādījumus, atbalstot centienus virzīties uz Kopenhāgenas ekonomisko kritēriju izpildi.

Dialogā piedalījās arī Eiropas Komisijas un Eiropas Centrālās bankas pārstāvji, kā arī Rietumbalkānu un Turcijas centrālo banku pārstāvji.

Informāciju sagatavoja:
Maija Straupmane
FM Komunikācijas departamenta direktora vietniece
Tālr. (+371) 67083938
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu