Skip to main content

Reirs virza priekšlikumu nākamgad paaugstināt minimālo algu

Labklājības ministrs Jānis Reirs virza izskatīšanai Labklājības un citu ministriju kopīgi izstrādāto informatīvo ziņojumu par priekšlikumiem minimālai mēneša darba algai, kas tiks skatīts tuvākajā Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdē. Ziņojumā sniegti priekšlikumi par minimālās mēneša darba algas paaugstināšanu no 370 euro līdz 407 euro (9,1%) sākot ar 2017.gada 1.janvāri.

Jānis Reirs uzsver: “Mūsu prioritāte ir nevienlīdzības mazināšana, un minimālās algas palielināšana ir būtisks atbalsts tieši zemo algu saņēmējiem, jo īpaši reģionos. Tajā pašā laikā nav šaubu, ka minimālās mēneša darba algas ietekme jāvērtē saistībā gan ar nodokļiem, gan pabalstiem. Turpinot paaugstināt minimālo algu, palielināsies arī sociālās iemaksas, līdz ar to arī iespēja pārskatīt sociālā atbalsta iespējas turpmāk.”

Nodarbinātības valsts aģentūra ir veikusi padziļinātu ilgstošo bezdarbnieku individuālu atbalstu, identificējot šķēršļus iesaistei darba tirgū. Kā viens no iemesliem, kādēļ cilvēki atsakās no darba piedāvājumiem, ir norādīta nepietiekamā minimālā darba alga, piemēram, lai kompensētu transporta izmaksas un citas izmaksas, kas saistītas ar nokļūšanu, līdz darba vietai. Īpaši reģionos ir gadījumi, kad bezdarbnieki līdz ar to atsakās no minimālās algas darba piedāvājumiem. Tāpat minimālās algas paaugstināšana mazinās to darba devēju skaitu, kas veic “aplokšņu algu maksājumus”. Tādējādi būs līdzvērtīga izmaksu konkurence starp godprātīgiem darba devējiem, un tiem, kuri veic “aplokšņu algu” maksājumus.

Šobrīd minimālās mēneša darba algas apmērs normāla darba laika ietvaros (8 stundas dienā un 40 stundas nedēļā) ir 370 euro. Labklājības ministrija uzskata, ka minimālo mēneša darba algu 2017. gadā ir iespējams paaugstināt līdz 407 euro. Vērā ņemta citu Eiropas Savienības valstu labā prakse minimālās mēneša darba algas noteikšanā par nenoapaļotu veselu skaitļu priekšrocībām. Tādējādi darba devēji motivēti maksāt lielāku summu, kas noapaļota līdz veselam desmitam, ne tikai minimālās mēneša darba algas apmēru.

*Ministru kabineta 2011. gada 17. maija noteikumi Nr.390 „Minimālās mēneša darba algas noteikšanas un pārskatīšanas kārtība” paredz Labklājības ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju katru gadu izvērtēt ekonomiskā situācija valstī un izstrādāt priekšlikums par minimālās mēneša darba algas apmēru. To izstrādē jāņem vērā Ekonomikas ministrijas sagatavotās makroekonomiskās prognozes, ekonomiskās situācijas izmaiņas iepriekšējā gadā un plānotās izmaiņas nodokļu sistēmā, kā arī minimālās mēneša darba algas izmaiņas citās Baltijas valstīs.

Informāciju sagatavoja:
Aija Bukova-Žideļūna
ministra preses sekretāre
Tel.: 29471759
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu