Skip to main content

Repše: nodokļu ieņēmumi jūnijā ir pārpildīti

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta (VID) apkopotās informācijas par VID administrēto ieņēmumu izpildi jūnijā ir konstatēts, ka nodokļu ieņēmumu plāns ir pārpildīts. Kopsummā pagājušajā mēnesī valsts budžetā nodokļos, ko administrē VID, tika saņemti 332,2 miljoni latu, kas ir 103,5%, salīdzinot ar plānoto.

„Nodokļu ieņēmumi jūnijā, tāpat kā iepriekšējos mēnešos, uzrāda stabilu izpildi. Ir jāatzīmē, ka jūnijā šogad pirmo reizi tiek konstatēta valsts sociālā budžeta ieņēmumu izpilde pret plānu ar nenozīmīgu deficītu. Lai arī ir vērojamas ekonomikas atkopšanās pazīmes, mērķtiecīgi ir jāturpina iesāktais darbs, lai samazinātu pārmērīgo budžeta deficītu,” norāda finanšu ministrs Einars Repše.

Saskaņā ar Valsts kases (VK) operatīvajiem datiem par valsts budžeta izpildi jūnijā valsts pamatbudžeta ieņēmumi bija 238,8 miljoni latu, bet izdevumi sasniedza 251,2 miljonus latu, veidojot finansiālo deficītu – 12,4 miljoni latu. Valsts speciālā budžeta ieņēmumi jūnijā sasniedza 121,6 miljonus latu, izdevumi – 122 miljonus latu, veidojot finansiālo deficītu 0,4 miljonu latu apjomā. Valsts konsolidētā budžeta deficīts jūnijā ir 12,8 miljoni latu. Savukārt valsts budžeta deficīts šā gada sešos mēnešos bija 239,6 miljoni latu.

VID administrētie valsts pamatbudžeta ieņēmumi (bez iedzīvotāju ienākuma nodokļa un dabas resursu nodokļa, kuru ieņēmumi tiek sadalīti starp valsts pamatbudžetu un pašvaldību budžetiem) bija 169 miljonu apmērā, kas veido 119,5% izpildi pret plānu. Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas (kopā ar atskaitījumiem otrā līmeņa pensiju ieguldījumu plāniem) bija 97,4 miljonu apmērā, izpildot 93% no plānotā. Kopsummā VID administrētie ieņēmumi jūnijā izpildīti 103,5% apmērā, salīdzinot ar plānu.

Pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumi bijuši 74,7 miljoni latu, kas par 37% pārsniedz plānoto. Uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) atmaksas jūnijā bija 18,2 miljonu latu apmērā, bet iemaksas veidoja 18,1 miljonu latu, tādējādi izveidojās 0,1 miljonu latu deficīts. Jūnijā VID ir veicis būtisku nodokļa atmaksu kredītiestādēm par 2009. gadu.

Akcīzes nodoklī tika iekasēti 40,9 miljoni latu, kas par 1,7% atpaliek no plānotā iekasēšanas apjoma. Akcīzes nodokļa ieņēmumi no alkoholiskajiem dzērieniem ir iekasēti 100% apmērā, arī par 12,5% tika pārpildīti akcīzes nodokļa ieņēmumu par naftas produktiem, taču ieņēmumi no akcīzes nodokļa tabakas izstrādājumiem atpalikuši no plāna par 30%.

Vieglo automobiļu un motociklu nodokļa, kā arī muitas nodokļa ieņēmumi jūnijā pārsniedza plānoto iekasēšanas apjomu.

Informācijas sagatavotājs:
Aleksis Jarockis
Komunikācijas nodaļas vadītāja vietnieks
Tālr. 67083994, [email protected] 

Dalies ar ziņu