Skip to main content

Repše pārstāv Latvijas nacionālās intereses ECOFIN sanāksmē

Otrdien, 19. oktobrī, Luksemburgā notiks Eiropas Savienības (ES) Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) sanāksme, kurā Latvijas nacionālās intereses pārstāvēs finanšu ministrs Einars Repše. Sanāksmē piedalīsies arī Latvijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks, pastāvīgais pārstāvis Eiropas Savienībā Normunds Popens, kā arī Finanšu ministrijas pārstāvji.

ECOFIN sanāksmē plānots apstiprināt ministru ziņojumu Eiropadomei par nodevu un nodokļu ieviešanu finanšu sektorā. Šā brīža galvenā problēma, ir tāda, ka atsevišķas dalībvalstis vienpusēji nacionālā līmenī ir jau ieviesušas vai tuvākā laikā plāno ieviest savas nodokļu vai nodevu sistēmas finanšu sektoram, un šīs sistēmas ir krasi atšķirīgas dalībvalstu griezumā, tādējādi ES vienotajā tirgū radot nevienlīdzīgas konkurences un dubultās aplikšanas risku. Tādējādi Ekonomikas un finanšu komiteja tiek aicināta meklēt iespējas, kā nodrošināt ES līmeņa koordinētu nodevu ieviešanas mehānismu.

„Būtu jānodrošina vienota pozīcija starp nacionāli ieviestajām dalībvalstu nodokļu un nodevu sistēmām, lai radītu ES mērogā vienlīdzīgus konkurences apstākļus, kā arī izvairīšanos no nodevu dubultās aplikšanas riska,” uzskata finanšu ministrs Einars Repše.

Nesenā finanšu sektora krīze ir aktualizējusi jautājumu par finanšu sistēmas pilnveidošanu, tāpēc sanāksmē ministri diskutēs par nodokļu ieviešanu finanšu sektoram, lai nodrošinātu globālu pieeju un jaunu risinājumu finanšu stabilizācijai. Diskusija par nodokļiem finanšu sektoram notiek par divu nodokļu potenciālo ieviešanu – finanšu darījumu nodokli un finansiālās darbības nodokli. Pirmais paredz aplikt finanšu institūciju veiktos darījumus, savukārt finansiālās darbības nodoklis paredz aplikt finanšu institūciju peļņu un, ņemot vērā sektoram raksturīgās lielās algas, arī finanšu institūciju darbinieku atalgojumu.

Latvija uzskata, ka nebūtu pieļaujama nodokļa sloga pārnešana uz finanšu pakalpojumu gala patērētāju, līdz ar to attiecībā uz finanšu darījumu nodokli raugās piesardzīgi.

Tapāt ECOFIN sanāksmē plānots apstiprināt ziņojumu par fiskālajiem režīmiem, lai akcentētu ES labākās prakses piemērus. Jau iepriekš tika apstiprināti Padomes secinājumi par fiskālo ietvaru stiprināšanas nepieciešamību, atzīstot, ka tiem ir jābūt izstrādātiem tā, lai novērstu procikliskas fiskālās politikas principus un sekmētu efektīvu budžeta izdevumu politiku. Turpinot diskusijas par šo jautājumu, tiks izvērtēta Nīderlandes, Zviedrijas un Austrijas valstu pieredze, kas apkopota ziņojumā. Ziņojums atspoguļo šo valstu fiskālo ietvaru veidošanas labās prakses paraugus, uzrādot, ka fiskālās reformas jāpielāgo atbilstoši nacionālajai situācijai un valsts iekārtai.

Papildu ECOFIN sanāksmē ministri plāno apstiprināt Padomes protokolu, secinot, ka Lietuva un Rumānija ir veikušas efektīvus pasākumus pārmērīgā budžeta deficīta novēršanā.

Informācijas sagatavotājs:
Aleksis Jarockis
Komunikācijas nodaļas vadītāja vietnieks
Tālr. 67083994, [email protected]

Dalies ar ziņu