Skip to main content

Rīgā jānovērš plūdu risks

Partijas VIENOTĪBA Rīgas domes deputātu frakcijas deputāti Nils Josts un Valdis Gavars ir pieprasījuši iekļaut Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas darba kārtībā jautājumu par plūdu risku novēršanu Rīgā, Kanāla ielā, kā arī kopējo situāciju galvaspilsētā saistībā ar iespējamajiem plūdiem. Kanāla ielas iedzīvotāji ir informējuši, ka vairakkārt stipra vēja laikā strauji paaugstinās ūdens līmenis un applūst pagalmi, dārzi, mājas un kanalizācijas akas.

2012. gada 20. novembrī Rīgas dome ir apstiprinājusi plūdu riska pārvaldības plānu Rīgas pilsētai. Plānā ar pasākumiem plūdu riska novēršanai tiek saprasti noteiktu asfaltētu ielu posmu, zemes ceļu posmu un esošu zemes dambju paaugstināšana, jaunu zemes dambju būvniecība, slūžu-regulatoru izbūve vai rekonstrukcija un caurteku-regulatoru izbūve vai rekonstrukcija.

Deputātu uzskata, ka daļa Rīgas teritorijas pastāvīgi cieš no applūšanas, un ik gadu tiek nodarīti ievērojami ekonomiskie un morālie zaudējumi applūstošo teritoriju īpašniekiem, tādēļ nekavējoties nepieciešams īstenot plūdu novēršanas pasākumus gan Kanāla ielā, gan citās plūdu apdraudētās teritorijās Rīgā, negaidot ūdens ieplūšanu pagalmā vai pat mājā.

2008. gadā pēc RD Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes pasūtījuma ir izstrādāts tehniskais projekts “Rīgas Vidzemes priekšpilsētas Kanāla ielas labās puses dambja projektēšana”, tomēr projektā iekļautie pretplūdu pasākumi, piemēram aizsargdambja izbūve, līdz šim brīdim nav īstenoti.

Dalies ar ziņu