Skip to main content

Rīgas domes lēmums par atkritumu apsaimniekošanu ir pretrunā Satversmes tiesas atziņām

Partijas VIENOTĪBA Rīgas domes deputātu frakcijas priekšsēdētāja Sarmīte Ēlerte ir nosūtījusi vēstuli Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Kasparam Gerhardam, kurā aicina izvērtēt Rīgas domes lēmuma par publiskās un privātās partnerības procedūras uzsākšanu sadzīves atkritumu apsaimniekotāja izvēlei Rīgā, atbilstību labas pārvaldības principiem un Satversmes tiesas 2012. gada 6. decembra spriedumā paustajām atziņām. Satversmes tiesas spriedumā ir norādīts uz konkurences nepieciešamību, kas nodrošina valsts un pašvaldības līdzekļu efektīvu izmantošanu, un ir uzsvērts, ja tiek izkropļota konkurence, tad tiek liegta iespēja saņemt kvalitatīvāku pakalpojumu par atbilstošu maksu.

Vēstulē uzsvērts, ka Rīgas domes deputātu vairākuma pieņemtais lēmums izslēdz konkurenci un paredzētais līguma darbības termiņš – 20 gadi rada risku, ka pēc līguma termiņa beigām atkritumu apsaimniekošanas tirgū vairs nepastāvēs jebkāda konkurence, jo no tirgus būs pazuduši uzņēmumi, kas varētu sniegt šāda veida pakalpojumu.

 Vēstulē deputāte aicina pievērst uzmanību Konkurences padomes kritiskajam vērtējumam, kurā teikts, ka rīdzinieku interesēs ir saņemt konkurētspējīgāku pakalpojumu par nesadārdzinātām cenām, atbilstošā kvalitātē, tomēr, kā norāda Konkurences padome, monopola apstākļos šāda iespēja patērētājam tiek liegta.

 

14. februāra Rīgas domes sēdē, Vienotības un Nacionālās apvienības deputātiem balsojot pret, Saskaņas centra un Gods kalpot Rīgai deputāti pieņēma lēmumu “Par publiskās un privātās partnerības Rīgas pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstībai procedūras uzsākšanu”, koncesijas līgumu slēdzot uz 20 gadiem.

Dalies ar ziņu