Skip to main content

Rīgas satiksmes tarifi jānodod Regulatoram

Rīgas domes Vienotības deputāti aicina nodot pašvaldības uzņēmuma "Rīgas satiksme" sabiedriskā transporta braukšanas tarifu noteikšanu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Regulatoram).

Deputāti uzskata, ka ņemot vērā "Rīgas satiksmes" nozīmi Latvijas tautsaimniecībā, tā apgrozījumu, kas 2013. gadā sastādīja 103 miljonus latu, 2014. gadā no pašvaldības saņemto dotāciju 95 miljonu eiro apmērā un 2015. gadā no pašvaldības pieprasīto 119,8 miljonu eiro dotāciju, uzņēmuma tarifus ir jānosaka Regulatoram, kurš ir institucionāli un funkcionāli neatkarīgs, pilntiesīgs, autonoms publisko tiesību subjekts, realizē sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu un nosaka tarifu aprēķināšanas metodiku.

Deputāti uzskata, ka "Rīgas satiksme" ir slikti pārvaldīts uzņēmums, kas neraugoties uz Valsts kontroles atklātajiem pārkāpumiem un atkārtoti izteiktajām šaubām par braukšanas tarifu pamatotību, trūkumus nav nenovērsis, un informācija par tā finanšu darbību nav pieejama pat domes deputātiem.

"Nododot tarifu noteikšanu neatkarīgam Regulatoram, vairs nebūtu iespējams, piemēram, braukšanas tarifā iekļaut Saskaņas centram lojālās arodbiedrības LABA finansēšanu un darbinieku personiskajā lietošanā nodoto automašīnu līzinga maksājumus", uzsver RD Vienotības frakcijas priekšsēdētāja Sarmīte Ēlerte.

Regulators patstāvīgi pilda tam ar likumu nodotās funkcijas un savas kompetences ietvaros patstāvīgi pieņem lēmumus un izdod administratīvos aktus, kas ir saistoši konkrētiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un lietotājiem.

Papildus informācija:
Nils Josts
RD VIENOTĪBAS frakcijas sabiedrisko attiecību speciālists
Tālr.: 67105864

Dalies ar ziņu