Skip to main content

Rinkēvičs 22.-23. jūnijā piedalās Ārlietu padomes un Vispārējo lietu padomes sanāksmē

22. jūnijā Luksemburgā notiks Eiropas Savienības (ES) Ārlietu padomes sanāksme. Ārlietu padomes darba kārtībā ir iekļauti jautājumi par ES attiecībām ar Āziju, enerģētikas diplomātija, ES un ANO sadarbība, kā arī diskusija par bijušo Dienvidslāvijas Republiku Maķedoniju.

Stratēģiskajā diskusijā par Āziju ministri apspriedīs turpmākās sadarbības veicināšanu ar Āzijas valstīm un reģionālajiem formātiem, kā arī ES iespējamo dalību drošības dialogā ar Āziju dažādos forumos. Diskusija varētu sniegt ieguldījumu arī tuvākajā laikā plānotajiem samitiem un augsta līmeņa sanāksmēm ar Āzijas valstīm.

Enerģētikas diplomātija ir būtisks elements enerģētiskās drošības veicināšanā un Enerģētikas savienības izveidē, tādējādi sanāksmes ietvaros ministri apmainīsies viedokļiem par enerģētikas diplomātijas rīcības plānu.

Diskusijā par turpmāko sadarbību starp ES un ANO, kā arī dažādajām krīzes situācijām pasaulē piedalīsies arī ANO ģenerālsekretārs Bans Kimūns (Ban Ki-moon). Plānots, ka ministri apstiprinās ES stratēģisko dokumentu par ES prioritātēm ANO Ģenerālās asamblejas 70. sesijai šī gada rudenī.

Tāpat Ārlietu padomē tiks pievērsta uzmanība pašreizējai iekšpolitiskajai situācijai bijušajā Dienvidslāvijas Republikā Maķedonijā. Ministri diskutēs par ES iespējamo iesaisti iekšpolitiskās krīzes atrisināšanā šajā valstī.

Ārlietu ministri apstiprinās secinājumus par ES Stratēģiju Centrālāzijā, kuri ir sagatavoti, balstoties uz Latvijas prezidentūras laikā notikušo Stratēģijas pārskata procesu. Latvija ne vien aktīvi virzīja šo procesu, bet arī pastiprinātu uzmanību pievērsa vairākiem ES un Centrālāzijas sadarbības virzieniem. Tika organizēta un atbalstīta dažāda līmeņa pasākumu norise Briselē, Rīgā, Centrālāzijas valstu galvaspilsētās, kā arī ES dalībvalstu galvaspilsētās, lai veicinātu ES un Centrālāzijas valstu sadarbības redzamību, kā arī sekmētu sadarbību tādās nozarēs kā izglītība, tieslietas, ekonomika, lauksaimniecība, vides aizsardzība, zaļo tehnoloģiju attīstība, energoefektivitāte, kā arī drošība, tajā skaitā cīņa pret terorismu un narkotiku izplatīšanos.

Ārlietu padomes sanāksmes notiek reizi mēnesī. Ārlietu padomi vada ES Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos Federika Mogerīni (Federica Mogherini).

23. jūnijā ārlietu ministra E. Rinkēviča vadībā notiks pēdējā Vispārējo lietu padomes sanāksme Latvijas prezidentūras laikā. Vispārējo lietu padomē paredzēta diskusija par Eiropadomes secinājumu projektu, tādējādi sagatavojot 25.-26. jūnija Eiropadomes sanāksmi.

Sanāksmes laikā plānots arī apstiprināt valstu specifiskās rekomendācijas 2015. gada Eiropas semestra ietvaros un iesniegt tās Eiropadomei. Ministri apspriedīs Eiropas Komisijas sagatavoto priekšlikumu par „Labāka regulējuma darba kārtību”, kā arī prezidentūras paveikto, gatavojoties sarunām par Starpinstitūciju vienošanos par labāku likumdošanas procesu. Vispārējo lietu padomes darba kārtībā iekļauts arī jautājums par pašreizējo situāciju bijušajā Dienvidslāvijas Republikā Maķedonijā un tās Eiropas integrācijas procesu.

ES Vispārējo lietu padomes sanāksmes notiek reizi mēnesī. Padomi vada prezidējošās valsts pārstāvis.

Papildus informācija:
LR Ārlietu ministrija
Preses un informācijas nodaļa
Tālrunis: (371) 67016 272
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu