Skip to main content

Rinkēvičs: atīstības sadarbības politika var būt efektīvs instruments cīņai ar terorismu

Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs 24. februārī Ņujorkā piedalījās Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Attīstības programmas 50. gadadienas pasākuma tematiskajā sesijā, kas apsprieda vardarbīgu ekstrēmismu un miermīlīgu sabiedrību veidošanu.

Uzrunājot klātesošos, E. Rinkēvičs vērsa uzmanību, ka pret vardarbīgo ekstrēmismu, kas arvien vairāk izplešas visā pasaulē, ir nepieciešama saskaņota kolektīva rīcība. Šai rīcībai ir jābalstās uz pārdomātiem politiskajiem risinājumiem. „Pašlaik pasaulē daudz skaidrāk ir redzama kopsakarība starp drošību un attīstību. Tādēļ ir apsveicams ANO Ģenerālsekretāra rīcības plāns vardarbīga ekstrēmisma apkarošanai, kas uzsver sistemātiskus un preventīvus pasākumus un ir sasaistīta ar ANO Dienaskārtību 2030, īpaši labas pārvaldības stiprināšanā, politiskās, ekonomiskās un sociālās atstumtības novēršanā, dzimumu līdztiesības un jaunatnes iespēju veicināšanā,” akcentēja ministrs.

Ministrs pauda pārliecību, ka cīņā pret vardarbīgo ekstrēmismu reģionālās sadarbības ietvaros ir svarīgi nodrošināt efektīvu tiesībaizsardzības un robežu pārvaldības sistēmu. Tādēļ ir nepieciešams darīt vēl vairāk, lai palīdzētu valstu valdībām uzlabot migrācijas pārvaldības un mobilitātes politiku.

E. Rinkēvičs informēja, ka Latvija sniedz ieguldījumu cīņā pret vardarbīgo ekstrēmismu ar Robežu pārvaldības programmas starpniecību Centrālāzijā, ko iepriekš ir koordinējusi ANO Attīstības programma. Šī projekta galvenie mērķi ir vispārēja drošības uzlabošana Centrālāzijā, atbalsta sniegšana piecu Centrālāzijas valstu (Kazahstāna, Kirgizstāna, Tadžikistāna, Turkmenistāna, Uzbekistāna) savstarpējās tirdzniecības un tranzīta vienkāršošanai, migrācijas plūsmu kontroles uzlabošanai, kā arī sadarbības stiprināšana nelikumīgas preču un personu pārvietošanas mazināšanai.

Tāpat ārlietu ministrs uzsvēra komunikācijas stratēģijas nepieciešamību, jo interneta un sociālo mediju laikmetā bez efektīvas komunikācijas stratēģijas, kuras mērķis būtu novērst pieaugošo ekstrēmisma ideoloģiju, nav iespējams cīnīties. Vienai no šīs stratēģijas mērķauditorijām ir jābūt jaunatnei. Kapacitātes stiprināšanai šajā jomā ir jābūt vienai no attīstības sadarbības politikas sastāvdaļām.

„Šo izaicinājumu pārvarēšanai mums būtu mazāk jāpaļaujas uz militāru pieeju, bet jābalstās uz miera stratēģiju. Ir vairāk jākoncentrējas uz darbu ar sabiedrību, lai panāktu ilgstošu mieru. Ieguldījumi konfliktu novēršanā un miera veidošanā var maksāt dārgi, taču mazāk nekā novērst sekas, ko rada ekstrēmisms,” runas nobeigumā sacīja E. Rinkēvičs.

Informācijai:
2015. gadā terorisma izraisīto nāves gadījumu skaits pieauga par 80%, sasniedzot augstāko līmeni pēdējo gadu vēsturē. Globālā terorisma ekonomiskās izmaksas sasniedza visu laiku augstāko rādītāju – 52.9 miljardus ASV dolāru.​

Papildus informācija:
LR ārlietu ministrija
Preses un informācijas nodaļa
Tālr.: (371) 67016 272
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu