Skip to main content

Rinkēvičs: Eiropas Savienībai jāstiprina ārējo robežu apsardzība

Luksemburgā 13. oktobrī ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs piedalījās Eiropas Savienības (ES) Vispārējo lietu padomes sanāksmē, kurā diskutēja par 15. un 16. oktobrī gaidāmo ES valstu un valdību vadītāju tikšanos jeb Eiropadomi. Eiropadomes galvenais jautājums būs migrācija.

E. Rinkēvičs pauda nostāju, ka ES ir jākoncentrējas uz trīs turpmākās rīcības virzieniem migrācijas politikas jomā. Nepieciešams veicināt sadarbību ar trešajām valstīm, lai mazinātu patvēruma meklētāju plūsmu uz ES. Ņemot vērā, ka Turcija ir viens no nozīmīgākajiem partneriem, ir svarīgi izmantot ES rīcībā esošos instrumentus sadarbības sekmēšanai ar Turciju. Jāstiprina ES ārējās robežas, apvienojot gan dalībvalstu spēkus, gan Eiropas robežu aģentūras (FRONTEX) resursus. Tāpat jāpadara daudz efektīvāka ES migrantu atgriešanas politika, ES institūcijām aktīvi iesaistoties dialogā ar trešajām valstīm, lai tās pildītu saistības uzņemt savus pilsoņus.

Vispārējo lietu padomes sanāksmes notiek reizi mēnesī, un 2015. gada otrajā pusgadā to vada ES Padomes prezidējošā valsts Luksemburga.

Informāciju sagatavoja:
Ārlietu ministrijas Preses un informācijas nodaļa
Tālrunis: (371) 67016 272
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu