Skip to main content

Ministru prezidente: ārējo robežu kontrole ir svarīgs priekšnoteikums drošai un rīcībspējīgai migrācijas politikai

Ceturtdien, 15.oktobrī, Ministru prezidente Laimdota Straujuma Briselē notiekošās Eiropadomes laikā atzina, ka Latvija atbalsta migrācijas krīzes risināšanā koncentrēšanos uz trīs galvenajiem rīcības virzieniem – sadarbību ar trešajām valstīm, Eiropas Savienības ārējās robežas stiprināšanu un efektīvas bēgļu statusu neieguvušo personu atpakaļatgriešanas politikas izveidi.

Ministru prezidente uzsvēra, ka ārējo robežu kontrole, tajā skaitā ES Austrumu robežas stiprināšana, ir svarīgs priekšnoteikums drošai un rīcībspējīgai migrācijas politikai.

Runājot par pasākumiem ārējās robežas drošības stiprināšanai, L.Straujuma pauda pārliecību, ka, pirmkārt, ir jāattīsta jau izveidotā FRONTEX spējas un kapacitāte, ātri un elastīgi sniedzot atbalstu dalībvalstīm, kas saskaras ar paaugstinātu migrācijas spiedienu.

Tajā pašā laikā L.Straujuma vērsa uzmanību tam, ka Šengenas sistēma un brīva personu kustība Latvijai ir principiāli svarīgi jautājumi.

Eiropas valstu un valdību vadītāju sanāksmē Ministru prezidente arī apliecināja, ka iespēju robežās Latvija ir ieguldījusi savas finanses vairākos fondos, kas palīdz risināt bēgļu krīzi – Pasaules pārtikas programmā, „Madad” Fondā un ES Āfrikas Trasta fondā. Tāpat Latvija turpina dalību ES robežapsardzes operācijas FRONTEX darbībā.

Papildus informācija:
Aiva Rozenberga
Ministru prezidentes preses sekretāre
Tālrunis: +371 29462451
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu