Skip to main content

Rinkēvičs informē Ministru kabinetu par Latvijas iestāšanās sarunu progresu OECD

Ministru kabineta 25. augusta sēdē tika izskatīts informatīvais ziņojums par aktuālo situāciju Latvijas iestāšanās sarunās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD).

Informatīvais ziņojums ietver informāciju par līdz šim paveikto un turpmākos soļus, lai jau 2015. gada beigās Latvija noslēgtu tehniskās sarunas un 2016. gadā OECD dalībvalstis varētu lemt par Latvijas pilntiesīgu dalību OECD.

Raksturojot panākto progresu, ārlietu ministrs uzsvēra, ka iestāšanās process norit bez kavēšanās un atbilst iepriekš apstiprinātajam laika grafikam. Vienlaikus tika norādīts, ka šobrīd Latvija ir iestāšanās sarunu noslēdzošajā posmā un turpmākie mēneši sarunās būs īpaši aktīvi.

Lielākajā daļā OECD komiteju jau ir veikti izvērtējumi, un Latvija ir saņēmusi rekomendācijas. Līdz gada beigām plānots izskatīt un formāli apstiprināt noslēguma ziņojumus.

Īpaša uzmanība ir pievērsta rekomendācijām, kuru izpilde ir saistīta ar atbilstību OECD standartiem un ir priekšnoteikums dalībai organizācijā sekojošās jomās: kukuļdošanas apkarošana starptautiskajos biznesa darījumos, valsts kapitālsabiedrību pārvalde, cīņa pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas.

Minētajos jautājumos Latvijai ir nozīmīgs progress, ko atzīst arī OECD. Neskatoties uz to, īpaša uzmanība noslēgumu ziņojumos tiks pievērsta šo tiesību aktu ieviešanai praksē, īpaši pretkorupcijas un valsts kapitālsabiedrību pārvaldes jomās.

Ministrs uzsvēra, ka izpildot iestāšanās sarunu prasības, Latvija būs izpildījusi minimālās OECD prasības dalībvalstij. Ieviestais jau ir sniedzis konkrētus uzlabojumus valsts pārvaldē, tomēr lai pilnvērtīgi izmantotu OECD iestāšanās procesa sniegtās priekšrocības, nepieciešams turpināt arī to rekomendāciju ieviešanu, kas nav saistītas tikai ar priekšnosacījumiem dalībai organizācijā, bet izriet no OECD dalībvalstu labākās prakses.

Latvijas pievienošanās OECD process formāli tika uzsākts 2013. gada decembrī.

 

Papildus informācija:
Ārlietu ministrijas
Preses un informācijas nodaļa
Tālr.: (371) 67016 272
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu