Skip to main content

Rinkēvičs: jāsaglabā fokuss uz Ukrainas konflikta risinājumu, jo šis ir centrālais jautājums Eiropas drošības arhitektūrai

Briselē, 18. janvārī, ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs piedalījās Eiropas Savienības (ES) Ārlietu un Vispārējo lietu padomes sanāksmēs, kuru laikā diskutēja par situācijas attīstību Sīrijā, kā arī Irāku un Ukrainu.

E. Rinkēvičs pauda pārliecību, ka Latvija turpinās atbalstīt Ukrainas valdības īstenoto reformu procesu.

„Ukrainas valdībai jāturpina iesāktais reformu process, īpašu uzmanību pievēršot cīņai pret korupciju, kā arī likumdošanas un izstrādāto normatīvo aktu ieviešanai praksē. Latvija uzskata, ka ir jāturpina stiprināt un aktīvi izmantot līdz šim izveidotos Eiropas Savienības atbalsta sniegšanas mehānismus, īpašu atbalstu Ukrainai jāsniedz īstenoto likumdošanas grozījumu ieviešanai praksē,” sacīja ministrs.

„Svarīgi turpināt darbu pie Minskas vienošanās izpildes, tajā skaitā meklējot risinājumu Konstitūcijas grozījumu ieviešanai. Uzskatām, ka paralēli cīņai pret jaunajiem izaicinājumiem, Eiropas Savienībai ir jāsaglabā fokuss uz Ukrainas konflikta risinājumu, jo šis centrālais jautājums visas Eiropas drošības arhitektūrai,” uzsvēra E. Rinkēvičs.

Tāpat Latvijas ārlietu ministrs pauda viedokli, ka Ukrainai ir jāturpina progress Asociācijas līguma ieviešanā, savukārt ES jāturpina sniegt atbalsts efektīvai līguma nosacījumu ieviešanai, t.sk. nepieciešamības gadījumā izvērtēt iespēju sniegt papildus atbalstu Ukrainai, reaģējot uz Krievijas ieviestajiem ekonomiskajiem ierobežojumiem sakarā ar Asociācijas līguma stāšanos spēkā.

Vispārējo lietu padomes sanāksmē tika izskatīta 18. un 19. februāra Eiropadomes darba kārtības projekts, kurā centrālais jautājums būs Apvienotās Karalistes priekšlikumi ES reformai.

 

Informācijai:

Ārlietu padomes sanāksmes notiek reizi mēnesī. Ārlietu padomi vada ES augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos Federika Mogerīni. Vispārējo lietu padomes sanāksmes notiek reizi mēnesī, un 2016. gada pirmajā pusgadā to vada ES Padomes prezidējošā valsts Nīderlande.

Papildus informācija:
LR Ārlietu ministrija
Preses un informācijas nodaļa
Tālr.: (371) 67016 272
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu