Skip to main content

Rinkēvičs: jaunajā ES daudzgadu budžetā ir jāsaglabā līdzsvars starp esošajām un jaunajām pamatpolitikas prioritātēm

11. un 12. aprīlī ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs piedalījās Eiropas Savienības (ES) Vispārējo lietu padomes neformālajā sanāksmē Amsterdamā, kurā diskutēja par jauno ES daudzgadu finanšu shēmu pēc 2020. gada un Vispārējo lietu padomes lomu Eiropadomes sanāksmju sagatavošanā un tās lēmumu ieviešanā.

“Jaunajā Eiropas Savienības daudzgadu budžetā ir jāsaglabā līdzsvars starp līdzšinējām Eiropas Savienības pamatpolitikām kā lauksaimniecība un kohēzija, un jaunajām politiskajām prioritātēm. Tādējādi ar šo līdzsvara principu Eiropas Savienība var meklēt risinājumus jaunajiem izaicinājumiem, vienlaikus turpinot Eiropas Savienības pamatpolitikas, kuru mērķis ir mazināt reģionu nevienlīdzību un veicināt Eiropas Savienības konkurētspēju, kas ir saskaņā ar Lisabonas līgumu,” uzsvēra E. Rinkēvičs.

Tāpat ministrs pauda pārliecību, ka ES kohēzijas politika ir galvenā pievienotās vērtības politika gan dalībvalstīm un reģioniem, gan Eiropai, savukārt struktūrfondu viens no pamata uzdevumiem ir veicināt konkurētspēju un nodarbinātību ES.

Nīderlande ES prezidentūras laikā ir iesākusi pārdomu procesu par ES daudzgadu finanšu nākotni pēc 2020.gada un ir izvirzījusi četrus jautājumus dalībvalstīm: kādiem jābūt principiem ES budžetu prioritāšu noteikšanā, kā tās vislabāk finansēt, kā vislabāk nodrošināt elastības iespējas ES budžetā, reaģējot uz neparedzētiem izaicinājumiem un kā padarīt efektīvāku pašu budžeta veidošanas sarunu procesu starp 28 ES dalībvalstīm.

Šādai diskusijai ES viens no galvenajiem iemesliem ir migrācijas krīze, kā arī ekonomiskās un finanšu sekas Eiropā un pasaulē.

 

Informācijai:
Vispārējo lietu padomi 2016. gada pirmajā pusē vada ES Padomes prezidējošā valsts – Nīderlande.

​Papildus informācija:
LR Ārlietu ministrija
Informācijas un sabiedrisko attiecību departaments
Preses un informācijas nodaļa
Tālr.: (+371) 67016 272
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu