Skip to main content

Austrumu partnerības, Centrālāzijas un Balkānu valstu jaunie līderi Latvijā apgūs Eiropas tiesības un ekonomiku

Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica 11. aprīlī Ārlietu ministrijā atklāja Rīgas Juridiskās augstskolas Padziļinātās programmas Eiropas tiesībās un ekonomikā pavasara semestri un sveica tā dalībniekus. Klātesošos uzrunāja arī Rīgas Juridiskās augstskolas rektors Džordžs Ulrihs (George Ulrich).

Atklājot pasākumu, Zanda Kalniņa-Lukaševica uzsvēra: “Aktīva pilsoniskā sabiedrība un augstas raudzes profesionāļi ir nozīmīgi jebkuras valsts attīstībai. Ar šādu mērķi pirms diviem gadiem radās ideja izveidot starpdisciplināru programmu, lai dalītos ar Latvijas gadu gaitā gūto reformu pieredzi un veicinātu mūsu partnervalstu demokrātisko attīstību un izaugsmi. Esmu gandarīta, ka programma ir pierādījusi savu kvalitāti un ilgtspēju, vienlaikus palielinot Latvijas atpazīstamību kā zināšanu pārneses centru kaimiņu reģionu valstīm.”

Šajā semestrī programmā piedalīsies pārstāvji ne tikai no Austrumu partnerības un Centrālāzijas valstīm, bet arī Rietumbalkānu reģiona. “Tādējādi vēlreiz tiek apliecināta savstarpējas sadarbības nepieciešamību ceļā uz partnervalstu attīstību un stabilitātes nodrošināšanu”, atzīmēja Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Turpmākos trīs mēnešus Latvijā izglītosies 24 pilsoniskās sabiedrības un publiskās administrācijas pārstāvji no Eiropas Savienības (ES) Austrumu partnerības, Centrālāzijas un arī Rietumbalkānu valstīm: Armēnijas, Azerbaidžānas, Baltkrievijas, Gruzijas, Ukrainas, Moldovas, Kirgizstānas, Kazahstānas, Uzbekistānas, Serbijas un Kosovas. Līdztekus teorētisko un praktisko zināšanu apguvei, programmas dalībnieki apmeklēs arī dažādas Latvijas valsts institūcijas un piedalīsies mācību braucienā uz Briseli un Luksemburgu.

Starpdisciplināro programmu Eiropas tiesībās un ekonomikā ES Austrumu partnerības un Centrālāzijas valstu atbalstam Latvija veiksmīgi īsteno kopš 2014. gada, un to koordinē Rīgas Juridiskā augstskola. Četru mācību semestru laikā mācības apguvuši 94 pārstāvji no ES Austrumu partnerības, Centrālāzijas valstīm, kā arī no Kosovas, Serbijas un Ēģiptes. Iegūtās zināšanas un pieredzi pārstāvji varēs izmantotu savu valstu attīstības veicināšanai.

Finansējumu programma daļēji saņem no Latvijas valsts budžetā attīstības sadarbības politikai paredzētajiem līdzekļiem. Tāpat ieguldījumu programmas īstenošanā sniedz Luksemburga, Nīderlande, Norvēģija, Šveice, ASV un Zviedrija.

Papildus informācija:
LR Ārlietu ministrija
Informācijas un sabiedrisko attiecību departaments
Preses un informācijas nodaļa
Tālr.: (+371) 67016 272
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu