Skip to main content

Rosina izmaiņas aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritērijos

Šodien, 11. oktobrī, valsts sekretāru sanāksmē izskatīts un tālākai apstiprināšanai valdībā virzīts grozījumu projekts Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka izmaiņas aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritērijos.

Pirms gada noteikumos tika iestrādāta norma, kas paredz pašvaldībai tiesības ierosināt jaunas vispārēja tipa aptiekas atvēršanu tādā apdzīvotās vietas daļā, kur triju kilometru rādiusā nav funkcionējošas vispārēja tipa aptiekas, kā arī ierosināt aptiekas diennakts darbu. Gada laikā no normas spēkā stāšanās ir iegūti pozitīvi rezultāti gan attiecībā uz aptieku pieejamību apdzīvotajās vietās, kur triju kilometru rādiusā nav funkcionējošas vispārēja tipa aptiekas, gan arī uz aptieku diennakts darba uzsākšanu.

Tādēļ ar jauno grozījumu projektu ir paredzēts paplašināt pašvaldību lomu un funkcijas arī tajos gadījumos, kad ir jāizvērtē vispārēja tipa aptiekas nepieciešamība ārstniecības iestādēs, lai uzlabotu un paātrinātu zāļu un farmaceitiskās aprūpes pieejamību pacientiem.

Grozījumu projekts paredz atļaut pašvaldībai ierosināt vispārēja tipa aptiekas pārvietošanu apdzīvotās vietas robežās uz ārstniecības iestādi, kurā nav vispārēja tipa aptiekas, bet kurā ir vismaz 10 dažādu specialitāšu ārstu pieņemšanas kabineti ar praktizējošiem speciālistiem un kuri nodrošina pacientu pieņemšanu ne mazāk kā 30 stundas nedēļā katrā specialitātē. Plānots, ka pašvaldībai būs tiesības izsludināt konkursu par vispārēja tipa aptiekas pārvietošanu uz konkrētu ārstniecības iestādi atbilstoši paredzētajai kārtībai.

Paredzēts, ka grozījumi noteikumos stāsies spēkā šā gada 1. decembrī.

Informāciju sagatavoja:
VM Komunikācijas nodaļa
Oskars Šneiders
Tālr.: 67876008, 26378959
[email protected]

 

Dalies ar ziņu