Skip to main content

Runās par uzņēmumu un zinātnisko institūciju sadarbību un ES finanšu atbalsta iespējām zinātnei un attīstībai

19. jūnijā notiks Latvijas Pētniecības un inovācijas stratēģiskās padomes (padome) sēde, kurā Ministru prezidente kopā ar padomes pārstāvjiem runās par atbalsta iespējām zinātnei un attīstībai, kā arī uzklausīs ministriju informāciju par vienotas sistēmas izveidi zinātnes un uzņēmējdarbības sektoru sadarbībai – ar mērķi radīt inovatīvus produktus.

Finanšu ministrija informēs padomes dalībniekus par nesen izveidoto Eiropas Stratēģisko fondu investīcijām (European Fund for Structural Investment) jeb ESFI un ievirzīs diskusiju par iespējamām atbalsta iespējām zinātnei un attīstībai Eiropas Komisijas atbalsta iniciatīvas “Investīciju plāns Eiropai” (Junkera plāns ar finansējumu 315 miljardu EUR apmērā) ietvaros.

Padomes dalībnieki arī uzklausīs un pārrunās Latvijas Zinātņu akadēmijas pārstāvju priekšlikumus par nepieciešamo rīcību saistībā ar pētniecībai un inovācijas infrastruktūrai nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu Latvijas valsts budžetā.

Savukārt Ekonomikas ministrija iepazīstinās klātesošos ar Ministru kabineta noteikumu projektu par kompetences centru programmas īstenošanu 2014.–2020. gadu programmēšanas periodā. Kam papildus – Izglītības un zinātnes ministrija informēs padomi par Valsts nozīmes pētījumu centriem un to attīstību, kā arī sniegs savu redzējumu par vienotu sistēmu zinātnes un uzņēmējdarbības sektoru sadarbībai ar mērķi radīt inovatīvus produktus.

Sanāksmē paredzēts uzklausīt arī Ārvalstu investoru padomes informāciju par intelektuālā īpašuma veicināšanu un aizsardzību.

Latvijas Pētniecības un inovācijas stratēģiskā padome ir koleģiāla un koordinējoša institūcija, kas izveidota ar mērķi nodrošināt saskaņotu starpinstitūciju sadarbību un īstenot sekmīgu pētniecības, tehnoloģiju attīstības un inovācijas politiku, kā arī Viedās specializācijas stratēģijas ieviešanu un uzraudzību.

 

Informāciju sagatavoja:
Elīna Krūzkopa
Pārresoru koordinācijas centrs
67082813, 26797427
[email protected]

Dalies ar ziņu