Skip to main content

Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likums nodrošinās līdzsvarotu resursu pieejamību visām Latvijas pašvaldībām

Jānis Reirs

4. jūnijā Saeimā atbalstītais Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likums nodrošinās līdzsvarotu resursu pieejamību visām Latvijas pašvaldībām, kas ir likuma galvenais mērķis.

Kopš Finanšu ministrija uzņēmās darbu pie jaunā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas regulējuma, tas no tukšiem vārdiem pārtapa reālā un kvalitatīvā piedāvājumā. Tiešās diskusijās ar pašvaldību vadītājiem mēs rekordīsā laikā nonācām līdz reālam likumprojektam, kas sāks darboties jau no nākamā gada 1. janvāra.

Jaunais modelis sniegs visām pašvaldībām sabalansētas iespējas nodrošināt saviem iedzīvotājiem nepieciešamos pakalpojumus – uzlabot infrastruktūru, nodrošināt sociālo palīdzību un sakārtot citas būtiskas jomas. Saeimas atbalsts ir zaļā gaisma šo iespēju īstenošanai.

Likumā noteikta kārtība, kādā turpmāk tiks veikta pašvaldību finanšu izlīdzināšana. Pašvaldības ar zemākiem ieņēmumiem tuvināsies bagātāko pašvaldību līmenim. Tāpat jaunais modelis veicinās pašvaldību ieinteresētību attīstīt saimniecisko darbību savā teritorijā un sekmēt ekonomikas izaugsmi, jo nodokļu ieņēmumu pieaugums visām pašvaldībām dos arī izlīdzināto ieņēmumu pieaugumu.

Jaunais modelis ir vienkāršs un caurskatāms. Tas ļaus pašvaldībām ilgtermiņā vienkāršāk plānot savas finanses. Tāpat jaunā kārtība izmainīs valsts budžeta dotācijas sadales principus – sadalīs to taisnīgi starp pašvaldībām, tuvinot tās pašvaldībai ar vislielākajiem ieņēmumiem uz vienu nosacīto iedzīvotāju.

Vienlaikus jaunajā modelī ir būtiski vienkāršota modeļa aprēķina formula. Jebkura pašvaldība varēs attiecīgi aprēķināt no izlīdzināšanas fonda saņemamās dotācijas apmēru vai fondā veicamās iemaksas apmēru. Tāpat esam saglabājuši arī esošā modeļa labākos principus.

Saeimas atbalsts un pozitīvais lēmums nozīmē reālus uzlabojumus pašvaldībā, uz ko tiecāmies garās un vairākkārtējās diskusijās ar visām iesaistītajām pusēm. Likuma izstrādes laikā kopā ar ministrijas kolēģiem apmeklējām 77 Latvijas pašvaldības (65% pašvaldību).

Vēlos uzsvērt, ka rezultāts ir mūsu kopīgs darbs ar ministrijas kolēģiem, pašvaldībām un visbeidzot Saeimas akceptu. Vairākus priekšlikumus, kas ieviesti modelī, sniegušas tieši pašvaldības, kurām vēlos pateikties par sniegto ieguldījumu.

Jauno kārtību esmu pārrunājis ar Valsts prezidentu Andri Bērziņu, kā arī Ministru prezidenti Laimdotu Straujumu, kuri atzinīgi novērtēja mūsu veikumu pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumprojekta izstrādē un atbalstīja tā ieviešanu jau no 2016. gada 1. janvāra.

Būtiski, ka jaunās sistēmas ieviešanas gadā tiks arī nodrošināts, ka nevienai pašvaldībai izlīdzinātie ieņēmumi, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, nesamazinās.

Dalies ar ziņu