Skip to main content

Šā gada februārī PVN iemaksas ir bijušas 109 miljonu latu apmērā

Ņemot vērā, ka šā gada 24. martā tika izplatīta sabiedrību klaji maldinoša informācija par pievienotās vērtības nodokļa (PNV) izpildi, Finanšu ministrija (FM) informē, ka šā gada februārī PVN iemaksas ir bijušas 108,8 miljonu latu apmērā, kas atbilst vidējiem ikmēneša PVN ieņēmumiem.

Saskaņā ar grozījumiem PVN atmaksu kārtībā, kas paredz ātrāku šā nodokļa atmaksu uzņēmējiem, šā gada februārī tika veikta rekordliela (pēdējo trīs gadu laikā lielākā) PVN atmaksa 72 miljonu latu apmērā, kas tika uzkrāta kopš 2010. gada 1. jūlija. Tādējādi PVN saldo atlikums šā gada februārī bija 36,8 miljoni latu.

Izmaiņas atmaksu sistēmā nosaka lielās automātiskās atmaksas gada sākumā (februārī) par iepriekšējā gada PVN pārmaksām, kuras nevarēja atmaksāt gada laikā. Šīs atmaksas būtiski nesamazinās gada kopējos ieņēmumus, tas kompensēsies gada laikā, jo uzņēmumi vairs nepieprasīs iepriekšējā gada pārmaksas pakāpeniski gada laikā, kā bijis iepriekš.

FM šīs atmaksu sistēmas izmaiņas ir ņēmusi vērā, izstrādājot 2011. gada PVN ieņēmumu prognozi un mēnešu plānu. Pagaidām situācija ir pat labāka par iepriekš gaidīto, risku par plāna neizpildi nav, FM pat sagaida 2011.gada PVN ieņēmumu plāna pārpildi.
2010. gada februārī PVN iemaksas bija 96,7 miljonu latu apmērā, bet atmaksas bija 37 miljoni latu. Savukārt 2009. gada februārī PVN iemaksas bija 111,7 miljonu latu apmērā, bet atmaksas – 51 miljons latu.

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta (VID) apkopotās informācijas par VID administrēto ieņēmumu izpildi 2011. gada februārī ir konstatēts, ka ieņēmumu plāns ir pārpildīts. Kopsummā šā gada februārī valsts budžeta ieņēmumos, ko administrē VID, tika saņemti 258,8 miljoni latu, kas veido 102,7 % izpildi pret plānu.

VID administrētie valsts pamatbudžeta ieņēmumi šā gada februārī (bez iedzīvotāju ienākuma nodokļa un dabas resursu nodokļa, kuru ieņēmumi tiek sadalīti starp valsts pamatbudžetu un pašvaldību budžetiem) bija 98,5 miljonu apmērā, kas veido 96 % izpildi pret plānu. Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas (kopā ar atskaitījumiem otrā līmeņa pensiju ieguldījumu plāniem) bija 100,7 miljoni, izpildot 106,7 % no plānotā.

Uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumi šā gada februārī veidoja 12,1 miljonu latu, kas ir 123,9 % no plānotā apjoma. Akcīzes nodoklī tika iekasēti 37,8 miljoni latu, kas par 1,2 % atpaliek no plānotā iekasēšanas apjoma.

VID provizoriskie dati rāda, ka jau šobrīd PVN ieņēmumu plāns martā ir izpildīts, kā arī kopējie VID administrētie ieņēmumi šajā mēnesī tiks izpildīti.

FM aicina plašsaziņas pārstāvjus turpmāk par valsts budžeta ieņēmumu un izdevumu rādītājiem griezties pie pirmavota – tas ir FM, lai saņemtu korektu un pārbaudītu informāciju.
 

Informāciju sagatavoja:
Baiba Melnace
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr. 67083850
[email protected]

 

Dalies ar ziņu