Skip to main content

Sabalansētas reģionālās politikas veidošanai pašvaldībām piešķir papildu 6,5 miljonus eiro

FOTO no FM un LPS tikšanās 

Ceturtdien, 13. novembrī, finanšu ministrs Jānis Reirs tikās ar Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvjiem, lai pārrunātu nākamā gada valsts budžeta veidošanas aktualitātes un izskatītu Ministru kabineta (MK) un LPS vienošanās un domstarpību protokola projektu 2015. gadam, kas ir viena no neatņemamām ikgadējā valsts budžeta veidošanas procesa sastāvdaļām. Nākamajā gadā īpašs atbalsts tiek plānots pašvaldībām ar viszemākajiem ieņēmumiem, piešķirot papildu 6,5 miljonus eiro pie jau esošajiem 30 miljoniem pašvaldību finanšu izlīdzināšanas veikšanai.

Šobrīd Finanšu ministrija (FM) strādā pie priekšlikumiem, lai piedāvātu optimālāko risinājumu sabalansētai finanšu resursu sadalei reģionos.

“Nākamā gada valsts budžeta veidošanas gaitā šīs FM un LPS sarunas bija ļoti nozīmīgas, lai konstruktīvi izdiskutētu budžeta pieņemšanas gaitu un rastu risinājumus galvenajām pašvaldību problēmām, lai kopīgi sekmētu turpmāku pašvaldību attīstību un iedzīvotāju labklājību,” norāda finanšu ministrs Jānis Reirs.

Kā viena no būtiskākajām pašvaldību problēmām tika akcentēta krasi atšķirīgā resursu pieejamība dažādas Latvijas pašvaldībās. Šī jautājuma risināšanai Ministru kabinets ir lēmis piešķirt papildus valsts budžeta dotāciju 6,5 miljonu eiro apmērā sabalansētas reģionālās politikas veidošanai, atbalstot pašvaldības ar zemākajiem ieņēmumiem uz vienu iedzīvotāju.

Prognozēts, ka pašvaldību ieņēmumiem no iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) turpmākajos gados būs stabils pieauguma temps, pat neraugoties uz to, ka IIN likmi ar nākamo gadu plānots samazināt no esošajiem 24% uz 23%. MK jau atbalstīja virkni jaunu un efektīvu ēnu ekonomikas apkarošanas pasākumu, kas nodrošinās būtisku IIN pieaugumu arī pašvaldībām.

Attiecībā uz pašvaldību aizņemšanās un ilgtermiņa saistību uzņemšanās iespējām abas puses pārrunāja iespēju paplašināt prioritāro aizņēmumu un galvojumu mērķu sarakstu, paplašinot pašvaldību iespējas aizņemties tieši savu būtiskāko mērķu realizēšanai.

LPS pārstāvji atzinīgi novērtēja FM sagatavoto informāciju par to, ka papildu 7,1 miljona eiro apmērā piešķirtais finansējums paredzēts pašvaldību autoceļu fondam un papildu 5 miljoni eiro paredzēti pārvadātāju dotācijām jeb zaudējumu segšanai.

Tāpat FM sarunās ar LPS atkārtoti apliecināja, ka bez piedāvātajiem īstermiņa risinājumiem ir gatava izstrādāt arī jaunu pašvaldību finanšu izlīdzināšanas modeli.

Nākamajā nedēļā plānota atkārtota Finanšu ministra un LPS tikšanās.

Informācijas sagatavotājs:
Maija Straupmane
Komunikācijas departamenta direktora vietniece
Tālr.: 67083938
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu