Skip to main content

Sabiedriskajai apspriešanai nodod noteikumu projektu par e-veselības informācijas sistēmas izveidi

Veselības ministrija izstrādājusi un nodod sabiedriskajai apspriešanai Ministru kabineta noteikumu projektu „Noteikumi par veselības informācijas sistēmu”, kura mērķis ir nodrošināt e – veselības informācijas sistēmas tiesisko pamatu.

Veselības informācijas sistēma tiek veidota ar mērķi uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu efektivitāti un kvalitāti. Tā nodrošinās centralizētu pacientu veselības informācijas uzglabāšanu, nodrošinot tās operatīvu pieejamību ārstniecības procesā iesaistītajām ārstniecības personās un pacientiem.

Noteikumu projektā noteikts e – veselības informācijas sistēmas pārzinis (Nacionālais veselības dienests), sistēmā glabājamie dati un to apstrādes un izsniegšanas kārtība.

Informācija sistēmā būs pieejama tikai autorizētajām ārstniecības personām, kuras piedalīsies pacienta ārstēšanā, un pašam pacientam (informācija par sevi un saviem nepilngadīgajiem bērniem). Nepersonalizētā veidā informāciju varēs iegūt arī veselības aprūpes nozares politikas veidotāji un īstenotāji.

Paredzams, ka e – veselības sistēmu izmantošana veselības datu vienotai uzkrāšanai paaugstinās ārstniecības procesa efektivitāti un kvalitāti, jo ārstniecības personām būs nodrošināta ātra pieeja nepieciešamajiem pacienta veselības datiem, kā arī samazināsies laiks, kas nepieciešams medicīniskās dokumentācijas aizpildīšanai un uzkrātās informācijas aprites nodrošināšanai starp ārstniecības un valsts pārvaldes iestādēm. Arī katrai personai būs nodrošināta pieeja saviem veselības aprūpes datiem, tādējādi veicinot indivīda kontroli pār savu veselību un ārstēšanas procesu.

Noteikumu projekta sabiedriskā apspriešana ilgs līdz šā gada 17. augustam. Sabiedrības pārstāvji savus priekšlikumus vai iebildumus par noteikumu projektu aicināti sūtīt elektroniski uz e-pastu [email protected].

Papildus informācija par e – veselības ieviešanu Latvijā pieejama šeit.

Informāciju sagatavoja:
VM Komunikācijas nodaļa
Oskars Šneiders
Tālr.: 67876008; 26378959
[email protected]

Dalies ar ziņu