Skip to main content

Valsts kanceleja aicina iedzīvotājus novērtēt iestāžu mājaslapas

Valsts kanceleja aicina ikvienu iedzīvotāju novērtēt valsts pārvaldes iestāžu mājaslapu dizainu, lietojamību un funkcionalitāti, aizpildot aptaujas anketu. Tās rezultāti tiks izmantoti pētījumā par iestāžu mājaslapu optimizācijas iespējām.

Aptauja ilgs līdz šā gada 2. augustam. Tās laikā iedzīvotāji tiek lūgti atbildēt uz jautājumiem – vai ir apmierināti ar lapas vizuālo noformējumu, struktūru, funkcionalitāti, vai tajā ievietotā informācija ir kvalitatīva, pietiekama un viegli uztverama. Mājaslapas apmeklētājiem būs iespēja arī pašiem sniegt viedokli, kas, viņuprāt, konkrētajā tīmekļa vietnē ir vērtīgākais un noderīgākais, un kas vēl uzlabojams.

Aptaujas anketa pieejama katras iestādes mājaslapas sākumlapā.

Šis projekts tiek īstenots, lai padarītu efektīvāku valsts iestāžu mājaslapu pārvaldību – gan no lietotāju, gan uzturēšanas, gan izmaksu viedokļa. Pašlaik valsts pārvaldē ir aptuveni 200 iestāžu un dažādu projektu mājaslapas. Lai virzītos uz mērķi – maza, profesionāla un uz iedzīvotājiem orientēta valsts pārvalde – nepieciešams visaptverošs izvērtējums un konkrēti priekšlikumi vienotas un skaidras iestāžu institucionālās struktūras izveidei, cilvēkresursu un budžeta plānošanai.

Pētījumā valsts pārvaldes iestāžu mājaslapas vērtēs arī piesaistītie eksperti (datorzinātņu doktori, IT speciālisti, augstskolu mācībspēki u.c.), detalizēta informācija par mājaslapas izveidi, satura ievietošanu, tehniskajiem parametriem, uzturēšanu un izmaksām tiks lūgta no pašām iestādēm. Pēcāk visi iegūtie dati tiks analizēti un izstrādāti priekšlikumi optimālākā modeļa noteikšanai tīmekļa vietņu pārvaldībai. Rezultāti tiks nodoti vērtēšanai arī valdībai. Cita starpā – priekšlikumu izstrādi valsts iestāžu mājaslapu optimizācijas iespējām paredz arī Valdības rīcības plāns.

Aicinām novērtēt Valsts kancelejas un Ministru kabineta mājaslapu (anketa pieejama šeit).

Aptauja tiek veikta Valsts kancelejas administrētā Eiropas Savienības Sociālā fonda projekta „Atbalsts strukturālo reformu ieviešanai valsts pārvaldē” (identifikācijas Nr. 1DP/1.5.1.1.1/10/IPIA/CFLA/004/002) aktivitātes 4.2. „Funkciju auditu veikšana” (iepirkuma identifikācijas Nr. MK VK 2011/22 ESF) ietvaros. Projekts 100% apmērā tiek finansēts no Eiropas Savienības Sociālā fonda līdzekļiem.

Informāciju sagatavoja:
Ilze Eida
Komunikācijas departamenta vadītāja vietniece
Tālr.: 67082902, 26533905
[email protected]

Dalies ar ziņu