Skip to main content

Sadarbības memorandi ar LIZDA, Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociāciju un Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociāciju

Trešdien, 29. septembrī, politisko partiju apvienība VIENOTĪBA parakstīja sadarbības memorandus ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību (LIZDA), Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociāciju (LNPPA) un Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociāciju (LSMPAA).

VIENOTĪBA un LSMPAA vienojušās, ka valsts konkurētspējas pamatā ir konkurētspējīgi komersanti, kuru sekmīga darbība ir atkarīga no labvēlīgas komercdarbības vides. Būtisks aspekts komercdarbībai labvēlīgu apstākļu radīšanā ir mērķtiecīga, ekonomiski pamatota normatīvo aktu pilnveide, kas ierobežotu maksātnespējas risku komersantiem. Šādu risku mazināšana ir gan valsts budžeta interesēs, gan darba devēju un darba ņēmēju interesēs.

VIENOTĪBAS un LSMPAA sadarbības memorands paredz veicināt parādnieka un kreditoru interešu sabalansēšanu tiesiskās aizsardzības procesā, ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesā un fizisko personu maksātnespējas procesos, aizsargāt visu kreditoru intereses, tai skaitā nepieļaujot juridisko personu maksātnespējas procesu padarīšanu par vienkāršotu parāda piedziņas veidu.

Tāpat memorands paredz veicināt valstij neraksturīgu funkciju maksātnespējas jomā nodošanu profesionālajām organizācijām un darbinieku aizsardzības darba devēja maksātnespējas gadījumā sekmēšanu.

Sadarbības memorandu parakstīja VIENOTĪBAS priekšsēdētājs Ģirts Valdis Kristovskis un LSMPAA valdes priekšsēdētāja Agnese Kveska.

VIENOTĪBA un LIZDA vienojušās, ka izglītībā un zinātnē uzsāktās reformas ir svarīgi īstenot ne tikai paredzot īstermiņa ieguvumus, bet arī balstoties uz zinātniski un ekonomiski pamatotu ilgtermiņa darba tirgus prognozi, kas sekmētu valsts ilgtspējīgu attīstību. Tāpat memorandā minēts, ka darba samaksas sakārtošana no valsts un pašvaldību budžeta jārisina konsekventi, lai vienādas izglītības un profesionālās kvalifikācijas līmeņa darbiniekiem būtu nodrošināts līdzvērtīgs un profesijai atbilstošs atalgojums.

VIENOTĪBA un LIZDA uzskata – ir nepieciešams panākt, lai ekonomiskās krīzes apstākļos notiktu samazināts valsts budžeta finansējums izglītības un zinātnes nozarei, kas ir uz zināšanām balstītas ekonomikas un valsts ilgtspējīgas attīstības pamats. Tāpat nepieciešams pakāpeniski palielināt finansējumu vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu tīkla attīstībai, lai nodrošinātu pieejamu, kvalitatīvu, efektīvu, izglītojamo interesēm un vajadzībām atbilstošu izglītību.

Memorands paredz izstrādāt, pieņemt un īstenot rīcības plānu, lai nodrošinātu pakāpenisku valsts budžeta palielinājumu zinātnes finansēšanai, līdz kopējais finansējums augstākajai izglītībai un zinātnei sasniedz 3% no IKP, paredzot ikgadēju finansējuma pieaugumu studijām un zinātniskajai darbībai ne mazāku par 0,4 procentiem no IKP.

Sadarbības memorandu parakstīja VIENOTĪBAS priekšsēdētājs Ģirts Valdis Kristovskis un LIZDA priekšsēdētāja Ingrīda Mikiško.

VIENOTĪBAS un LNPPA vienojušās sadarbību vērst uz Latvijas namu pārvaldīšanas nozares pilnveidi un sakārtošanu. Memorands paredz esošo daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pasākumu atbalsta ERAF programmu pilnveidi un veicināt jaunu atbalsta instrumentu ieviešanu.

Sadarbības memorands paredz arī veicināt sociālās palīdzības programmas grūtībās nonākušām ģimenēm, kas vērstas uz palīdzību nomaksāt komunālos pakalpojumus (galvenokārt apkuri), lai dēļ uzkrātiem parādiem nebūtu apdraudētas pārējo dzīvokļu īpašnieku likumīgās tiesības. Memorandā ir iekļauti arī citi konkrēti sadarbības punkti namu pārvaldīšanas nozares problēmu risināšanai.

Sadarbības memorandu parakstīja VIENOTĪBAS priekšsēdētājs Ģirts Valdis Kristovskis un LNPPA valdes priekšsēdētājs Ģirts Beikmanis.

Politisko partiju apvienību VIENOTĪBA 2010.gada 6.martā nodibināja partijas „Jaunais laiks” (JL), „Pilsoniskā savienība” (PS) un „Sabiedrība citai politikai” (SCP). Apvienības uzdevums ir sākt Latvijas politisko un sabiedrisko spēku saliedēšanu, balstoties uz kopējām vērtībām un vienotu organizāciju. Apvienības mērķis ir radīt jaunu politisku kultūru Latvijā, platformu, uz kuras strādāt ikvienam Latvijas iedzīvotājam, kam svarīga pārticīga, godīga un eiropeiska Latvija.

Papildus informācija:
Gunda Reire
Apvienības VIENOTĪBA
sabiedrisko attiecību vadītāja
Tālr.: 29123440
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu