Skip to main content

Šadurskis akcentē kritiskās domāšanas prasmju un vērtībizglītības nozīmi mācību saturā

2016.gada 4.martā izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis uz sarunu bija aicinājis Latvijas Pedagogu domes (LPD) un mācību priekšmetu asociāciju pārstāvjus. Tikšanās laikā tika pārrunāti jautājumi par mācību satura pilnveidošanas iespējām kontekstā ar jaunās satura koncepcijas izstrādi, skolotāja profesijas standartu un kvalifikācijas celšanu un citi aktuāli jautājumi.

Ministrs sarunā uzsvēra, ka globālas informācijas plūsmas ietekme, plaši izmantotās sabiedriskās domas manipulācijas metodes jau kļuvušas par plaši pielietotu 21.gadsimta militāro resursu. „Diemžēl tā ir realitāte, ar ko saskaramies,” atzīst K. Šadurskis. “Viens no svarīgākajiem mācību satura uzdevumiem ir attīstīt kritisko domāšanu. Mums ir svarīgi, lai katrs sabiedrības indivīds spētu analizēt, novērtēt un atsijāt informācijas graudus no pelavām. Indivīda un sabiedrības apziņas imunitāte ir jāstiprina, lai to neapdraudētu ļaundabīgi vīrusi. Es šeit redzu ciešu mijiedarbību un saskari ar valsts un sabiedrības drošības politiku,” tā par kritiskās domāšanas nozīmi saka K.Šadurskis. Tikpat nozīmīga mācību procesā ir vērtībizglītība, kas veido personības vērtību sistēmu un interesi par pašizglītību visas dzīves gaitā.

Skolotāju profesionālo organizāciju pārstāvji akcentēja, ka ir svarīgi, lai kritiskās domāšanas un vērtībizglītības saturs mācību priekšmetos būtu starpdisciplinārs.

Ministrs un LPD vienojās par regulāru dialoga attiecību uzturēšanu ar skolotāju profesionālajām organizācijām.

 

Dalies ar ziņu