Skip to main content

Skolotājiem lielāks atalgojums no 1.septembra

Ceturtdien, 3.martā izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis tikās ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību (LIZDA), kurā uzsvēra, ka jaunais pedagogu atalgojuma modelis būs izstrādāts, saskaņots ar sociālajiem partneriem un iesniegts Ministru kabinetā līdz mācību gada beigām, lai pedagogi, dodoties vasaras atvaļinājumā būtu droši par atalgojuma pieauguma, sākoties jaunajam mācību gadam.

„Mērķis ir panākt, lai skolotāju atalgojums būtu augstāks par vidējo valstī sabiedriskajā sektorā. Jau šogad pedagogu atalgojuma palielināšanai valsts budžetā ir papildus 9 miljoni eiro un nākamajos gados 27 miljoni eiro. Es redzu arī labas iespējas rast papildus finanšu resursus, lai pedagogu atalgojums būtu virs vidējā sabiedriskajā sektorā,” tā par pedagogu atalgojuma jautājumu saka K.Šadurskis. Ministrs norāda, ka atalgojums būs motivējoša, lai skolās nonāktu jauni un talantīgi pedagogi, kas bērniem spēj dot vajadzīgās zināšanas, prasmes un radīs interesi par sevis izglītošanu visas dzīves laikā.

Tikšanās laikā ministrs un LIZDA pārrunāja arī citus aktuālus jautājumus pirmskolas pedagogu atalgojuma jomā, augstākajā izglītībā un zinātnē.

Ministrs uzskata, ka sarunas ar LIZDA bija atklātas un konstruktīvas un tas ir pamats veiksmīga dialoga attiecību turpināšanai. Līdzīgu viedokli pauda arī LIZDA vadītāja Inga Vanaga. Viņa uzsvēra, ka tikšanās bija konstruktīva, ar vēlmi ieklausīties un risināt arodbiedrības izvirzītajos jautājumus. Arodbiedrības vadītāja pauda gandarījumu par to, ka ministram ir skaidrs redzējums par attīstību un plašs, profesionāls redzējums par problēmu loku un veidu kā rast risinājumus.

Sarunu rezultātā izglītības un zinātnes ministrs un LIZDA vadītāja bija vienprātīgi par to, ka mērķi ir vienādi.

Papildus informācija:
Mārtiņš Langrāts
Izglītības un zinātnes ministra Kārļa Šadurska padomnieks
E-pasts: [email protected]
Tālr.: 67047960, 29457289
www.izm.gov.lv

Dalies ar ziņu