Skip to main content

Šadurskis: IZM prasīs Rīgas domei pamatot paralēlklašu ierobežošanu atsevišķās Rīgas skolās

Rīgas domes Izglītības, sporta un kultūras departamenta administratīvais lēmums atsevišķām Rīgas skolām ar augstiem izglītības kvalitātes rādītājiem ierobežot paralēlklašu skaitu ir pretrunā ne tikai ar iespēju veidot skolu tīklu, kas ir orientēts uz izcilību un kvalitāti, bet ierobežo skolēnu un vecāku izvēles iespējas, pauž izglītības un zinātnes ministrs, profesors Kārlis Šadurskis.

 

Šāds lēmums ir pretrunā ne tikai ar Izglītības attīstības politikas pamatnostādnēm un Saeimas doto uzdevumu veidot uz kvalitāti orientētu skolu tīklu, bet arī ar starptautisko organizāciju OECD un citu ekspertu rekomendācijām.

 

IZM aicinās Rīgas domi skaidrot un pamatot lēmumu par paralēlklašu skaitu ierobežošanu vairākām Rīgas skolām un sniegt informāciju par skolām, uz kurām ierobežojošā norma tiek attiecināta.

Publiski izskanējusi argumentācija par higiēnas prasībām, kuras stāsies spēkā pēc trīs gadiem, ir nepamatota. To uzsvēruši arī skolu direktori, kuri neredz objektīvu pamatu šādiem ierobežojumiem. Turklāt Rīgas dome jau līdz šim ir ieguldījusi finanšu līdzekļus skolu infrastruktūrā. Vai ar šo lēmumu Rīgas dome ir gatava atzīt, ka investīciju plānošana bijusi kļūdaina, vērtē Šadurskis.

Arī turpmākajos gados pilsētas izglītības iespējām būs pieejami ievērojami Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu līdzekļi, kurus ieguldīt skolu infrastruktūrā, norāda ministrs. Diemžēl sarunu process par ES struktūrfondu ieguldījumiem Rīgas skolās nebija viegls. Sākotnēji, pretēji nosacījumiem, kādus izvirzījusi valsts, Rīgas dome iesniedza projektu, kas paredzēja investīcijas veikt lielā skaitā Rīgas izglītības iestāžu, kas nenodrošina ES programmā “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” definētos sasniedzamos mērķus. Tikai IZM uzstājīgas rīcības dēļ, riskējot, ka varētu tikt kavēta ES fondu ieguldījumu veikšana, Rīgas dome tomēr ņēma vērā IZM iebildumus. Rezultātā līdzekļi 4,4 milj.eiro apmērā (tai skaitā ERAF finansējums – 2,9 milj. eiro), tiek novirzīts piecu Rīgā esošo valsts ģimnāziju modernizēšanai. Vienlaikus Rīgas pašvaldība projekta ietvaros paredz veikt ieguldījumus Rīgas Franču liceja (7,4 milj. eiro), Rīgas Angļu ģimnāzijas (7,2 milj. eiro) un Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas (3,5 milj.eiro) modernizācijā. Rīgas pilsētas pašvaldībai ES programmas “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projekta īstenošanai kopējais plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 15 095 322 eiro.

 

Skolēnu un vecāku tiesības nedrīkst tikt ierobežotas, izvēloties augstas kvalitātes izglītības iespējas. Rīgas dome demonstrē cinisku attieksmi gan pret izglītības kvalitāti, tās nozīmi cilvēka dzīvē, gan pret skolotājiem, kuri ar savu darbu ir sekmējuši skolas kvalitātes līmeni, pauž ministrs.

 

Šāds lēmums ietekmēs arī valsts mērķdotācijas apjomu pedagogu atalgojumam šajās skolās.

Pašvaldības kā skolu dibinātāja un skolotāju darba devēja pienākums ir nodrošināt kvalitatīvas izglītības sistēmas attīstību. Skolu dibināšanu, reorganizāciju, skolu pārvaldi nosaka pašvaldības lēmumi un tās īstenotā izglītības attīstības stratēģija. Pašvaldības izglītības sistēmas pārvalde būtiski ietekmē arī pedagogu algas un valsts mērķdotācijas pārdali. Pašvaldību kā skolu dibinātāju un pedagogu darba devēja rokās ir ietekmēt šos procesus izaugsmes un attīstības virzienā, kur primārais fokuss ir skolēns un izglītības kvalitāte.

Dalies ar ziņu