Skip to main content

Šadurskis: kvalitatīvas pārmaiņas izglītībā noteiks mērķtiecīga reformu turpināšana

Otrdien, 21.februārī, tiekoties ar Latvijas Valsts prezidentu Raimondu Vējoni, izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis akcentēja nepieciešamību mērķtiecīgi turpināt uzsāktās reformas, lai panāktu kvalitatīvas pārmaiņas izglītībā, sākot no pirmsskolas līdz pat augstākajai izglītībai.

Ministrs tikšanās laikā ar Valsts prezidentu uzsvēra, ka izglītības jomā ir panākts būtisks progress pārmaiņu procesiem, lai radītu vidi kvalitatīvām un modernām izglītības iespējām, kas atbilst 21. gadsimta prasībām.

1) Svarīgākās pārmaiņas saistītas ar pedagogu atalgojuma jaunā modeļa ieviešanu, šā mērķa īstenošanai nodrošinot papildus 45 miljonus eiro,

2) tāpat arī paredzot kritērijus, lai pašvaldības varētu veidot mūsdienu prasībām atbilstošu skolu tīklu.

3) Vispārējas izglītības satura jomā ir sākta turpmākajos gados nozīmīga reformas ieviešana, kas paredz kompetenču pieejā balstīta satura pieeju izglītībā.

4) Profesionālajā izglītībā uzsākta darba vidē balstītu mācību īstenošana, kas mūsdienās ir viens no produktīvākajiem risinājumiem, salāgojot skolēnu un ekonomikas nozaru vajadzības.

5) Savukārt augstākās izglītības jomā ir pieņemts aktuāls un svarīgs tiesiskais ietvars, studējošo un absolventu reģistrs, kas ir pamats objektīvas informācijas iegūšanai, lai topošie studenti varētu izvēlēties visatbilstošāko studiju programmu, kā arī nepieciešams, lai turpmāk pieņemtu objektīvus lēmumus studiju programmu akreditācijai.

Lai arī izglītības jomā ir sāktas nozīmīgas reformas, tomēr to pilnvērtīgai īstenošanai un ieviešanai ir vajadzīgs daudz vairāk laika nekā viens gads, pauž ministrs.

 

“Jāsaprot, ka būs vajadzīgi gadi, lai sasniegtu iesākto pārmaiņu procesu kvalitatīvos mērķus,”

 

saka Šadurskis. Viņš uzsver, ka mērķus būs iespējams sasniegt tikai tad, ja pārmaiņu procesi tiks turpināti.

 

“Tādēļ jebkura kavēšanās ar lēmumiem, par kuriem sabiedrībā un ekspertu lokā diskutē jau gadiem, aizkavēs kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu,”

 

uzsver ministrs. Izglītības pārmaiņu jomu loks ir visaptverošs un skar visas izglītības pakāpes, sākot no pirmsskolas līdz augstākajai izglītībai.

Tikšanās laikā ar Valsts prezidentu ministrs pārrunāja arī jautājumus, kas saistīti ar augstākās izglītības attīstības plānu.

 

“Mums jāveic pārmaiņas, lai radītu iespējas celt studiju kvalitāti, starptautisko konkurētspēju un izcilību,”

 

saka Šadurskis. Ministrs uzsver, ka, tāpat kā citās jomās, arī augstākajā izglītībā notiek saplūšana, veidojot spēcīgus, globālā mērogā konkurētspējīgus augstākās izglītības attīstības centrus – universitātes. Mērķis ir veidot nosacījumus, lai mūsu vadošās valsts augstskolas ir starptautiski konkurētspējīgas.

 

“Attīstībai, izaugsmei un 21.gadsimta izglītības vajadzībām ir nepieciešamas pārmaiņas,” saka ministrs.

 

Tāpat ministrs akcentēja Latvijas zinātnes attīstību, informējot par Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta līdz šim valsts mērogā vērienīgākā un starptautiska mēroga zinātnes projekta CAMART² uzsākšanu sadarbībā ar Zviedrijas vadošajām augstskolām.

 

“Šāda mēroga projekti vēlreiz spilgti apliecina mūsu zinātnieku augsto kompetenci, kas tiek novērtēta pasaules mērogā,” uzsver Šadurskis.

Dalies ar ziņu