Skip to main content

Šadurskis: Tieslietu ministrijai ir pamats apturēt Ždanokas pārstāvētās partijas darbību

Eiropas Parlamenta deputāts Kārlis Šadurskis ir vērsies pie LR tieslietu ministres Baibas Brokas ar iesniegumu, kurā prasa apturēt politiskās partijas “Latvijas Krievu savienība” (bijušā PCTVL) prettiesiskās darbības un vērsties tiesā par partijas darbības apturēšanu uz sešiem mēnešiem, kā arī, ja partija neizpilda tiesas nolēmumu par darbības apturēšanu, vērsties tiesā ar pieteikumu izbeigt partijas darbību Latvijas Republikā, jo tā pārkāpj savus statūtus un tās darbībā saskatāmas rīcības, kas vērstas pret Latvijas konstitucionālo iekārtu un valsts neatkarību.

Iesniegums ir nosūtīts arī Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūrai.

Pamatojoties uz Politisko partiju, Valsts pārvaldes iekārtas un Prokuratūras likumiem, kā arī citiem likumdošanas aktiem, Tieslietu ministram un Ģenerālprokuratūrai ir tiesības veikt darbības, lai politiska partija pārtrauktu veikt prettiesiskas darbības, vērsties tiesā par darbības apturēšanu un pieteikumu izbeigt partijas darbību.

Šadurskis iesniegumā norāda: “Latvija ir neatkarīga, demokrātiska republika. No Satversmes 1. panta izrietošie tiesību principi uzliek par pienākumu politiskai partijai darboties Latvijas Republikas neatkarības, demokrātisma, tiesiskuma nostiprināšanas ietvaros, kā arī stiprināt Latvijas Republikas Satversmi. Sankcijas neatbilstošai politiskai darbībai paredzētas arī Krimināllikumā. Uzskatu, ka atsevišķas pazīmes liecina, ka „Latvijas Krievu savienības” līdzpriekšsēdētāja Tatjana Ždanoka veic sistemātisku darbību, lai vājinātu Latvijas Republikas demokrātisko iekārtu, kā arī iekļautu Latvijas Republikas teritoriju citā valstiskā veidojumā, likvidējot teritoriālo integritāti un faktisko neatkarību.”

Viņš turpina, ka darbības liecina arī par atbalstu genocīdam pret cilvēci, kas tiek īstenots Krievijas Federācijas okupētajā Ukrainas Krimas pussalas teritorijā. Tāpat partijas līdzpriekšsēdētājas aktivitātes norāda arī par atbalstu teroristu grupējumiem Austrumukrainā, kuru atpazīšanās simbols ir Georgija lentīte, kas ar vardarbīgām un antikonstitucionālām metodēm mēģina pārņemt varu, lai panāktu atsevišķu Ukrainas reģionu nelikumīgu pievienošanu Krievijai. Pretēji publiski aicinātajam izvairīties no teroristus apzīmējošās Georgija lentītes lietošanas 9. maijā, partijas līdzpriekšsēdētāja, turpina Latvijas sabiedrību provocējošas darbības, izdalot lentas pat mazgadīgiem bērniem.

“Iepriekš jau esmu vērsies pie „Latvijas Krievu savienības” līdzpriekšsēdētājiem Miroslava Mitrofanova un Jakova Plinera ar lūgumu izvērtēt, kā arī sniegt skaidrojumus par Ždanokas darbībām un vai tās atbilst partijas mērķiem un uzdevumiem, taču atbildes netiek sniegtas,” saka Šadurskis.

Ždanokas aktivitātes un ārvalstu vizītes var saistīt ar Kremļa režīma interešu un ietekmes atbalstīšanu bijušajā PSRS teritorijā. Par to liecina nesenās vizītes Ukrainā un Moldovā, kuru mērķis ir provocēt sabiedrības šķelšanos un valsts iekšēju nemieru raisīšanu, kas vēlāk, līdzīgi kā Krimas aneksijas rezultāts, Krievijai var būt iegansts jaunu teritoriju un kaimiņvalstu okupācijai. Aktīva sadarbība tiek īstenota arī ar Igaunijas līdzīgu uzskatu organizācijām, kuras jau ir iekļautas valsts slepeno un drošības dienestu uzmanības lokā.

Šie fakti apliecina ne tikai klaju necieņu pret Latvijas valstiskuma pamatiem, Satversmē nostiprinātām tiesībām un vērtībām, demokrātijas pamatprincipiem, bet skaidri norāda uz Ždanokas un viņas pārstāvētās partijas tiesisko nihilismu, naidu un ņirgāšanos par neatkarīgām valstīm un to pamatnācijām.

“Laikā, kad Latvijas drošība ir ieguvusi augstāko prioritāti, pārmērīga tolerance pret organizācijām, personām vai personu grupām, kuru darbība ir antikonstitucionāla un vērsta pret valsts neatkarību, nav pieļaujama. Ir jārīkojas saskaņā ar likumu un valsts drošības interesēm,” aicina Šadurskis.

Uzticība valstij nevar būt savienojama ar cita valstiskā veidojuma – PSRS vai impērijas – atjaunošanas atbalstīšanu, savukārt uzticība demokrātijai nevar būt savienojama ar starptautiskās tiesības pārkāpjoša, bruņota agresora, kas turklāt ir Latvijas Republikas teritoriāli robežojoša valsts, agresijas atbalstīšanu, starptautiskajām tiesībām pretējas okupācijas un Ukrainas Republikas teritorijas vardarbīgas aneksijas atbalstīšanu.

“Lojalitāte valstij ir saistāma ar lojalitāti Latvijas Republikas Satversmei. Pamatojoties uz klaju darbību pret Latvijas Republikas teritoriālo integritāti, politiskās darbības ierobežošana atbilst konstitucionālo tiesību pamatiem,” pauž Šadurskis.

Dalies ar ziņu