Skip to main content

Saeima atbalsta kopbraukšanas regulējuma ieviešanu Latvijā

Latvijas Republikas Saeima šodien 3., galīgajā, lasījumā pieņēma grozījumus Autopārvadājumu likumā, kas paredz ieviest kopbraukšanas regulējumu, nosakot izstrādāt nozarei saistošos Ministru kabineta noteikumus līdz 2018. gada 1.martam.

Paveiktais ir būtisks solis modernas, tehnoloģijās bāzētas ekonomikas virzienā, kas kalpo par pamatu kopbraukšanas pakalpojuma sniedzēju pilnvērtīgai iekļaušanai pasažieru pārvadājumu tirgus piedāvājumā, kā arī nozares sakārtošanai un tās darbības tiesiskajam regulējumam.

Pieprasījums pēc kopbraukšanas un citiem dalīšanās ekonomikas pakalpojumiem ir augošs, līdz ar to dabiski rodas arī nepieciešamība veidot atbilstošu un pielāgotu tiesisko regulējumu. Arī Eiropas Savienība cenšas panākt veselīgu konkurenci, mudina inovācijas digitālo pakalpojumu nozarē un stimulē jaunu darba vietu izveidi. Dalīšanās ekonomika palīdz sasniegt šos uzstādītos mērķus, tiecoties uz mūsdienīgu, integrētu un vienotu Eiropas digitālo tirgu.

Pilnībā digitalizētas kopbraukšanas platformas dod iespēju radīt apstākļus ekonomiskajai izaugsmei un nodokļu iekasēšanai, vienlaikus pieprasot no kopbraukšanas nozares sadarbību, lai sniegtais pakalpojums būtu caurskatāms, gan patērētājiem, gan tirgu uzraugošajām iestādēm, lai visi darījumi būtu izsekojami, tādejādi veicinot godprātīgu nodokļu nomaksu.

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens: "Jau vairāk nekā pirms pusotra gada Ekonomikas ministrija, parakstot savstarpējās sapratnes memorandu ar kopbraukšanas nozares pārstāvjiem, uzsāka diskusiju par nepieciešamību izveidot regulatīvo ietvaru kopbraukšanas pakalpojumu sniedzējiem.

Raugoties globāli, dalīšanās ekonomika un informācijas tehnoloģiju pakalpojumi veido būtisku ieguldījumu valsts ekonomiskajā izaugsmē. Digitālie transporta tīkli veicina ekonomisko brīvību, radot platformas, kas piedāvā elastīgas darba iespējas aktīviem iedzīvotājiem, lai gūtu papildu ienākumus.

 

Vienkāršība un atbildība, ko sniedz šīs platformas, tiešā veidā sekmē ekonomisko iespēju un uzņēmējdarbības paplašināšanos.

Šodienas Saeimas lēmums ir rezultāts intensīvam starpnozaru darbam un spilgts apliecinājums domāšanas maiņai – ka esam atvērti ekonomikas modernizācijai, veidojot iekļaujošu tautsaimniecības modeli, kurā tradicionālās nozares sadarbojas ar inovatīviem uzņēmējdarbības modeļiem. Šādā sadarbības formātā ieguvēji ir gan patērētāji, gan pilsētvide, gan uzņēmējdarbības vide.”

Papildu informācijai:
Agita Baltbārde
Ekonomikas ministra padomniece komunikācijas jautājumos
Tālr: 29 133 073
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu